Main Menu
User Menu

Vrchní vojenské velitelství [1918-1918]

Hight Military Command

     
Název:
Name:
Vrchní vojenské velitelství
Originální název:
Original Name:
Vrchní vojenské velitelství
Datum vzniku:
Raised/Formed:
30.10.1918
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
18.12.1918
Nástupce:
Successor:
Zemské vojenské velitelství v Čechách
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
30.10.1918-14.11.1918
14.11.1918-18.12.1918 Ministerstvo národní obrany
Dislokace:
Deployed:
30.10.1918-18.12.1918 Praha, Budova zemského velitelství /

Velitel:
Commander:
30.10.1918-18.12.1918 Diviš, Jan (polní podmaršál)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
30.10.1918-18.12.1918 Hoppe, Viktor (podplukovník jezdectva)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
09.11.1918-14.11.1918 Zemské vojenské velitelství na Moravě

Ručně vyplněné položky:
-
Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, fond Zemské vojenské velitelství v Praze
URL : https://www.valka.cz/Vrchni-vojenske-velitelstvi-1918-1918-t143910#464404Verze : 2
MOD