Main Menu
User Menu

Rota lehkých tanků 81 [1938-1938]

81st Light Tanks Company

     
Název:
Name:
Rota lehkých tanků 81
Originální název:
Original Name:
Rota lehkých tanků 81
Datum vzniku:
Raised/Formed:
25.09.1938
Předchůdce:
Predecessor:
Mobilisační těleso 269 (269-D-1)
Datum zániku:
Disbanded:
10.10.1938
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
25.09.1938-10.10.1938 Náhradní prapor pluku útočné vozby 1
Dislokace:
Deployed:
25.09.1938-10.10.1938 Milovice, Barákový tábor /
Velitel:
Commander:
25.09.1938-10.10.1938
Výzbroj:
Armament:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, fond Hlavní štáb branné moci, 1. oddělení
Vojenský ústřední archiv Praha, fond Pluk útočné vozby 1
URL CZ: https://www.valka.cz/Rota-lehkych-tanku-81-1938-1938-t143650#463727Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/81st-Light-Tanks-Company-t143650#463727Version : 0
MOD