Main Menu
User Menu

Muríň, Ferdinand

     
Příjmení:
Surname:
Muríň
Jméno:
Given Name:
Ferdinand
Jméno v originále:
Original Name:
Ferdinand Muríň
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
brigádny generál
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
Ing., PhD.
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
DD.MM.RRRR
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:

Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
- náčelník štábu pre podporu operácií, Generálny štáb Ozbrojených síl Slovenskej republiky
- veliteľ slovenského MAT tímu v operácii ISAF (2012)
- veliteľ Dopravného práporu (2010-2012, 2013)
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
-
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
www.mil.sk
www.prezident.sk
URL : https://www.valka.cz/Murin-Ferdinand-t143616#463674Verze : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Muríň
Jméno:
Given Name:
Ferdinand
Jméno v originále:
Original Name:
Ferdinand Muríň
Všeobecné vzdělání:
General Education:
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.1996 Vojenská akadémia, odbor rádiolokácia, Liptovský Mikuláš
DD.MM.RRRR-DD.MM.2004 Vojenská akadémia, doktorandské štúdium, Liptovský Mikuláš
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
DD.MM.RRRR podplukovník
DD.MM.RRRR plukovník
DD.MM.RRRR plukovník gšt.
16.06.2020 brigádny generál
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
01.09.2010-DD.06.2012 Velitel : Dopravní prapor
15.01.2013-26.07.2013 Velitel : Dopravní prapor
01.03.2019-15.06.2020 Velitel : Štáb pro podporu operací GŠ OS SR
16.06.2020-30.09.2020 Velitel : Štáb pro podporu operací GŠ OS SR

Ručně vyplněné položky:
DD.MM.1996-DD.MM.2001 veliteľ čaty / batérie, 35. protilietadlová raketová brigáda
DD.MM.2002-DD.02.2006 dôstojník, Veliteľstva síl výcviku a podpory
24.02.2006-19.10.2006 veliteľ slovenského kontingentu v operácii NTM-I
DD.10.2006-DD.06.2009 náčelník oddelenia pre operácie Veliteľstva síl výcviku a podpory
01.06.2009-11.12.2009 zástupca veliteľa slovenského kontingentu v operácii ISAF
DD.06.2012-DD.12.2012 veliteľ slovenského MAT tímu v operácii ISAF
DD.MM.2013-DD.MM.RRRR odborný radca Výcvikového strediska spoločných síl
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR náčelník štábu pre podporu operácií, Generálny štáb Ozbrojených síl Slovenskej republiky
Vyznamenání:
Awards:

NATO / MM.12.2009

Medaile NATO "Non-Article 5" za misi ISAF
NATO Non-Article 5 medal for ISAF
-

Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
www.mil.sk
www.mosr.sk
www.prezident.sk
URL : https://www.valka.cz/Murin-Ferdinand-t143616#463676Verze : 0
MOD
vľavo podplukovník Ferdinand Muríň, veliteľ slovenského MAT tímu operácie ISAF spolu s veliteľom operácie ISAF, generálom Johnom R. Allenom (vpravo)

zdroj: mil.sk
URL : https://www.valka.cz/Murin-Ferdinand-t143616#463680Verze : 0
MOD
Vláda Slovenskej republiky schválila na svojom rokovaní dňa 18.05.2020 návrh na vymenovanie do vojenskej hodnosti brigádny generál plukovníka gšt. Ing. Štefana Kovácsa, plukovníka gšt. Ing. Tibora Králika, M.Sc. a plukovníka gšt. Ing. Ferdinanda Muríňa, PhD.


Vláda zároveň schválila návrh na zmenu mandátu a na vyslanie príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky v rámci Posilnenej predsunutej prítomnosti NATO (enhanced Forward Presence – eFP) do Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Estónskej republiky a Poľskej republiky. Súčasný mandát odsúhlasený Národnou radou Slovenskej republiky svojím uznesením č. 1890 z 20. júna 2019 končí 30. júna 2020. Vláda návhuje vyslanie do 152 príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky, v rámci nového príspevku Slovenskej republiky do eFP v termíne od 15. decembra 2020 do ukončenia eFP. Uvedeným vyslaním sa zmení štruktúra príspevku Slovenskej republiky tým, že mechanizovaná rota sa nahradí účelovým zoskupením zahŕňajúcim aj príspevok do veliteľstva eFP a spôsobilosti prieskumu a doplnia sa spôsobilosti priamej a nepriamej podpory. Príslušníci ozbrojených síl Slovenskej republiky budú v rámci nového príspevku Slovenskej republiky plniť v eFP aj v rámci spôsobilostí priamej a nepriamej palebnej podpory a pôsobiť v tíme Vojenskej polície.


Zdroj:
https://rokovania.gov.sk/RVL/Negotiation/1059


Linked from : https://www.valka.cz/topic/postview/644714
URL : https://www.valka.cz/Murin-Ferdinand-t143616#644715Verze : 0
MOD
Prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová vymenovala dňa 16.06.2020 na návrh vlády Slovenskej republiky do hodnosti brigádny generál plukovníkov generálneho štábu Ing. Ferdinanda Muríňa PhD., Ing. Tibora Králika, M.Sc. a Ing. Štefana Kovácsa.


www.prezident.sk
 - brig. gen. Ferdinand Muríň, brig. gen. Štefan Kovács, prezidentka SR Zuzana Čaputová, brig. gen. Tibor Králik

brig. gen. Ferdinand Muríň, brig. gen. Štefan Kovács, prezidentka SR Zuzana Čaputová, brig. gen. Tibor Králik


Linked from : https://www.valka.cz/topic/postview/646344
URL : https://www.valka.cz/Murin-Ferdinand-t143616#646345Verze : 0
MOD
Ferdinand Murín v hodnosti podplukovníka.

www.mil.sk
URL : https://www.valka.cz/Murin-Ferdinand-t143616#647436Verze : 0
MOD