Main Menu
User Menu

352. divize lidových granátníků [1945-1945]

352nd People's Grenadier Division

352. Volksgrenadier-Division

     
Název:
Name:
352. divize lidových granátníků
Originální název:
Original Name:
352. Volksgrenadier-Division
Datum vzniku:
Raised/Formed:
14.04.1945
Předchůdce:
Predecessor:
352. divize lidových granátníků & Divize č. 805
Datum zániku:
Disbanded:
08.05.1945
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
14.04.1945-08.05.1945 Skupina armád G
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?

Velitel:
Commander:
14.04.1945-08.05.1945 Oppen, Rudolf von (Generalmajor)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?, ? ( ? )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

14.04.1945-08.05.1945 Divizní jednotky 352
Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
https://www.lexikon-der-wehrmacht.de/ ; https://www.feldgrau.com/ ; https://www.diedeutschewehrmacht.de/ ; https://www.axishistory.com/ ; https://www.wikipedia.org/
URL CZ: https://www.valka.cz/352-divize-lidovych-granatniku-1945-1945-t143602#463632Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/352nd-People-s-Grenadier-Division-t143602#463632Version : 0
MOD