Main Menu
User Menu

Terezín, Kasárna Jana Jiskry z Brandýsa

Terezin, Jan Jiskra of Brandys Barracks

     
Název:
Name:
Kasárna Jana Jiskry z Brandýsa
Originální název:
Original Name:
Kasárna Jana Jiskry z Brandýsa
Další názvy:
Other Names:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Obec:
Municipality:
Terezín
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
50°30'31.02"N 14°09'07.00"E
Vznik:
Established:
DD.MM.RRRR
Velitelé:
Commanders:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR, ( )
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:
DD.MM.1914-DD.08.1914
29. pěší divize
29th Infantry Division
01.10.1920-21.09.1921
Jezdecká eskadrona 2/1
2nd Cavalry Squadron of the 1st Cavalry Regiment
01.10.1920-01.05.1928
Jezdecká eskadrona 3/1
3rd Cavalry Squadron of the 1st Cavalry Regiment
01.10.1920-01.01.1936
Jezdecký pluk 1
1st Cavalry Regiment
01.10.1920-01.05.1928
Kulometná eskadrona jezdeckého pluku 1
Machine-gun Squadron of the 1st Cavalry Regiment
01.10.1920-01.01.1936
Náhradní eskadrona jezdeckého pluku 1
Replacement Squadron of the 1st Cavalry Regiment
01.10.1920-01.01.1936
Náhradní korouhev jezdeckého pluku 1
Replacement Guidon of the 1st Cavalry Regiment
01.10.1920-01.01.1936
Pomocná eskadrona jezdeckého pluku 1
Auxilliary Squadron of the 1st Cavalry Regiment
01.10.1920-01.01.1936
Remontní eskadrona jezdeckého pluku 1
Remont Squadron of the 1st Cavalry Regiment
01.10.1920-01.05.1928
Technická eskadrona jezdeckého pluku 1
Technical Squadron of the 1st Cavalry Regiment
16.11.1920-DD.04.1922
Ženijní prapor 2
2nd Engineer Battalion
16.11.1920-01.10.1937
Ženijní prapor 3
3rd Engineer Battalion
16.11.1920-01.10.1937
Ženijní prapor 4
4th Engineer Battalion
01.02.1921-DD.09.1921
I. korouhev jezdeckého pluku 1
1st Guidon of the 1st Cavalry Regiment
25.02.1921-24.09.1938
Automobilní rota 3
3rd Automobile Company
21.09.1921-01.05.1928
Jezdecká eskadrona 4/1
4th Cavalry Squadron of the 1st Cavalry Regiment
01.11.1921-01.01.1936
II. korouhev jezdeckého pluku 1
2nd Guidon of the 1st Cavalry Regiment
DD.08.1925-15.09.1933
Vozatajská rota 3
3rd Train Company
DD.02.1927-15.09.1933
Vozatajská rota 13
13th Train Company
01.10.1927-24.09.1938
Dělostřelecký oddíl I/103
1st Artillery Battalion
01.10.1927-24.09.1938
Dělostřelecký oddíl II/103
2nd Artillery Battalion
01.05.1928-25.09.1938
3. eskadrona /kulometná/ dragounského pluku 1
3rd Squadron /Machine-gun/ of the 1st Dragoon Regiment
01.05.1928-25.09.1938
Polní eskadrona 4/1
4th Field Squadron of the 1st Cavalry Regiment
01.05.1928-25.09.1938
Polní eskadrona 5/1
5th Field Squadron of the 1st Cavalry Regiment
01.09.1933-30.06.1938
Náhradní oddíl dělostřeleckého pluku 103
Replacement Battalion of the 103rd Artillery Regiment
15.09.1933-25.09.1938
Vozatajská eskadrona 3
3rd Train Squadron
01.10.1935-01.10.1937
Cyklistická ženijní rota 1
1st Bicycle Engineer Company
01.01.1936-24.09.1938
Dragounský pluk 1
1st Dragoon Regiment
01.01.1936-24.09.1938
II. korouhev dragounského pluku 1
2nd Guidon of the 1st Dragoon Regiment
01.01.1936-DD.08.1938
Náhradní eskadrona dragounského pluku 1
Depot Squadron of the 1st Dragoon Regiment
01.01.1936-00.08.1938
Náhradní korouhev dragounského pluku 1
Replacement Guidon of the 1st Dragoon Regiment
01.01.1936-25.09.1938
Pomocná eskadrona dragounského pluku 1
Auxilliary Squadron of the 1st Dragoon Regiment
01.01.1936-DD.08.1938
Remontní eskadrona dragounského pluku 1
Remont Squadron of the 1st Dragoon Regiment
01.10.1937-24.09.1938
I. prapor ženijního pluku 1
1st Battalion of the 1st Engineer Regiment
01.10.1937-24.09.1938
III. prapor ženijního pluku 1
3rd Battalion of the 1st Engineer Regiment
01.10.1937-24.09.1938
Motorisovaná ženijní rota 14
14th Motorised Engineer Company
28.02.1938-DD.03.1938
Strážní prapor XXII
22nd Guard Battalion
25.05.1945-01.10.1945
Pěší pluk 42
42nd Infantry Regiment
01.10.1949-01.11.1950
Pěší pluk 28 /motorisovaný/
28th Infantry Regiment /Motorised/
01.10.1950-01.11.1955
5. automobilní prapor
5th Automobile Battalion
01.11.1950-09.05.1955
63. ženijní pluk
63rd Engineer Regiment
01.11.1950-01.01.1951
Mechanisovaný pluk 28
28th Mechanized Regiment
01.12.1950-09.05.1955
5. ženijní prapor
5th Engineer Battalion
09.05.1955-01.10.1956
1. ženijní pluk
1st Engineer Regiment
09.05.1955-30.11.1991
3. ženijní prapor
3rd Engineer Battalion
01.11.1955-01.09.1961
5. automobilní rota
5th Automobile Company
01.10.1956-01.10.1958
1. elektrotechnický prapor
1st Electrotechnical Battalion
01.10.1956-01.10.1958
1. rota přepravních prostředků
1st Transport Vehicles Company
01.10.1956-01.10.1958
1. ženijní brigáda
1st Engineer Brigade
01.10.1956-01.10.1958
107. ženijní prapor
107th Engineer Battalion
01.10.1956-01.10.1958
108. ženijní prapor
108th Engineer Battalion
01.10.1956-01.10.1958
109. ženijní prapor
109th Engineer Battalion
01.10.1956-01.10.1958
110. ženijní prapor
110th Engineer Battalion
15.07.1958-01.09.1961
1. dělostřelecký pluk
1st Artillery Regiment
DD.08.1958-01.12.1991
5. zdravotnický prapor
5th Medical Battalion
01.09.1961-01.09.1967
1. dělostřelecký oddíl
1st Artillery Division
01.09.1961-01.09.1978
11. automobilní prapor
11th Automobile Battalion
01.09.1961-01.09.1963
3. zdravotnický oddíl
3rd Medical Division
01.09.1961-DD.MM.1963
5. automobilní prapor
5th Automobile Battalion
26.09.1963-01.09.1966
1. samostatný dělostřelecký oddíl
1st Separate Artillery Division
01.09.1966-01.11.1989
1. samostatný raketometný oddíl
1st Separate Rocket Launcher Division
01.09.1966-DD.11.1982
16. samostatný raketometný oddíl
16th Separate Rocket Launcher Division
01.09.1967-31.12.1992
1. dělostřelecký pluk
1st Artillery Regiment
01.09.1977-31.10.1991
1. raketometný oddíl
1st Rocket-Launcher Division
01.09.1978-31.12.1984
15. automobilní pluk
15th Automobile Regiment
31.12.1984-31.12.1992
1. brigáda materiálního zabezpečení
1st Supply Brigade
31.12.1984-31.10.1992
2. automobilní prapor
2nd Automobile Battalion
31.12.1984-31.10.1992
5. automobilní prapor
5th Automobile Battalion
31.12.1984-01.07.1992
98. autobusový zdravotnický prapor
98th Bus Medical Battalion
01.12.1991-30.10.1992
1. zdravotnický prapor
1st Medical Battalion
01.12.1991-01.11.1992
1. ženijní prapor
1st Engineer Battalion
31.10.1992-31.12.1992
101. automobilní prapor
101st Automobile Battalion
31.10.1992-31.12.1992
102. automobilní prapor
102nd Automobile Battalion
01.11.1992-31.12.1992
1. sklad zdravotnického materiálu
1st Medical Material Depot
01.01.1993-31.12.1993
1. brigáda materiálního zabezpečení
1st Supply Brigade
01.01.1993-30.06.1994
1. dělostřelecký pluk
1st Artillery Regiment
01.01.1993-30.06.1994
1. sklad zdravotnického materiálu
1st Medical Material Depot
DD.MM.RRRR-DD.MM.1914
Pluk polních kanónů č.26
26th Field Cannon Regiment


DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Zánik:
Cancelled:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Kubánek, V.: Historie útvarů 1. tankové divize
URL : https://www.valka.cz/Terezin-Kasarna-Jana-Jiskry-z-Brandysa-t143576#463584Verze : 1
MOD
Kasárna Jana Jiskry z Brandýsa, též Magdeburská kasárna

Magdeburská či též jezdecká kasárna (později kasárna Jana Jiskry z Brandýsa) byly vystaveny v klasicistním stylu v letech 1782 až 1786, jedná se o tzv. španělský typ. Mohlo zde být ubytováno až 620 vojáků a ustájeno až 420 koní. Armáda jej využívala, až na období existence židovského ghetta do 90. let 20. století. Poté byly rekonstruovány jako depozitář Národního Muzea a část je přístupná jako součást muzea Ghetta (kopie ubikace v ghettu, expozice Hudba, Výtvarné umění, Literární tvorba a Divadlo 1941–45).

Zdroj:
https://www.hrady.cz/palac-dum-jezdecka-kasarna
pamatkovykatalog.cz

Terezín, Kasárna Jana Jiskry z Brandýsa - Foto vlastní

Foto vlastní
Terezín, Kasárna Jana Jiskry z Brandýsa - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Terezin-Kasarna-Jana-Jiskry-z-Brandysa-t143576#667935Verze : 1