Main Menu
User Menu

SOV - ZSŽ-66 (CA-PLPK, LPK - automobilová cisterna)

ZSŽ-66 (sovietske označenie: Заправщик специальными жидкостями ЗСЖ-66)


Automobilová cisterna - plnič postavená na podvozku GAZu-66 určená pro doplňování letecké techniky leteckými oleji.Pozn.:
V čs. prostředí se lze setkat s označeními LPK, PLPK či CA-PLPKTechnicko-taktická data
Hmotnost: 6 030 kg


Rozměry:
- délka: 5 720 mm
- šířka: 2 440 mm
- výška: 2 440 mm


Objem čtyř nádrží: 115 l, 270 l, 2x 215 l


Pracovní tepolota: +5° až + 65°


Dva pulty řízení s manometry: MT-3-10 a MT-4-400
URL : https://www.valka.cz/SOV-ZSZ-66-CA-PLPK-LPK-automobilova-cisterna-t14335#54130Verze : 0
MOD
CA-PLPK (pravdepodobný názov Cisternový Automobil - PLnič Prevádzkových Kvapalín / Cistenový Automobil - PLnič Provozních Kapalin) - plnič špeciálnych kvapalín. Uvedené značenie je označenie používané v ČSĽA, je možné že označenie v iných armádach sa môže líšiť.


Plnič špeciálnych kvapalín je umiestnený na podvozku GAZ-66-04 a umožňuje prepravovať a dopľňať 4 druhy leteckých prevádzkových hmôt. Na podvozku sú namontované 4 samostatné plniče s nádržami, čerpadlami, prietokovými meračmi, filtračnými zariadeniami a výdajnými hadicami. Celkový objem nádrží je 815 l. Dvojica nádrží je vyhrievaná (oleje sa zahrievajú opakovaným čerpaním cez vysokotlaké čerpadlá). Spravidla sa jedna nádrž používa pre hydraulickú kvapalinu, jedna pre benzín a ďalšie dve pre letecké oleje, alebo ich zmesi. Využitie nádrží je možné meniť na základe potrieb techniky. Filtračné zariadenie má účinnosť 5-16 mikrometrov, plnenie je možné rýchlosťou 20 až 40 l/min. v závislosti či ide o tlakové alebo odkryté dopĺňanie.


Zdroj: plk. Ing. Stanislav Srnský a kol., Příručka pro Řidiče cisternových automobilů na PHM, Naše vojsko Praha 1989
URL : https://www.valka.cz/SOV-ZSZ-66-CA-PLPK-LPK-automobilova-cisterna-t14335#208347Verze : 0
MOD
...
SOV - ZSŽ-66 (CA-PLPK, LPK - automobilová cisterna) -


SOV - ZSŽ-66 (CA-PLPK, LPK - automobilová cisterna) -


URL : https://www.valka.cz/SOV-ZSZ-66-CA-PLPK-LPK-automobilova-cisterna-t14335#54131Verze : 0
MOD
Ovládacie prvky:
SOV - ZSŽ-66 (CA-PLPK, LPK - automobilová cisterna) - http://www.nazemka.ru/ZSJ-66.html

http://www.nazemka.ru/ZSJ-66.html
SOV - ZSŽ-66 (CA-PLPK, LPK - automobilová cisterna) - http://www.nazemka.ru/ZSJ-66.html

http://www.nazemka.ru/ZSJ-66.html
URL : https://www.valka.cz/SOV-ZSZ-66-CA-PLPK-LPK-automobilova-cisterna-t14335#209143Verze : 0
MOD