Main Menu
User Menu

156. polní výcviková divize [1945-1945]

156th Field Training Division / 156. Feldausbildungs-Division

     
Název:
Name:
156. polní výcviková divize
Originální název:
Original Name:
156. Feldausbildungs-Division
Datum vzniku:
Raised/Formed:
12.03.1945
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
15.04.1945
Nástupce:
Successor:
156. pěší divize
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
12.03.1945-15.04.1945 Skupina armád Visla
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?

Velitel:
Commander:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?, ? ( ? )
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?, ? ( ? )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
https://www.lexikon-der-wehrmacht.de/ ; https://www.feldgrau.com/ ; https://www.diedeutschewehrmacht.de/ ; https://www.axishistory.com/ ; https://www.wikipedia.org/
URL : https://www.valka.cz/156-polni-vycvikova-divize-1945-1945-t143274#462762Verze : 0
MOD