Main Menu
User Menu

Okres Refugio

Refugio County, Texas

     
Název:
Name:
okres Refugio
Originální název:
Original Name:
Refugio County
Vyšší územní celek:
Upper Territorial Unit:
Texas
Sídlo:
Capital:
Refugio
Počet měst a obcí:
Density of Cities and Municipalities:
-
Rozloha:
Area:
2121 km2
Sousední územní celky:
Neighbouring Territorial Units:
okres Victoria
okres Calhoun
okres Aransas
okres San Patricio
okres Bee
okres Goliad
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
https://en.wikipedia.org/wiki/Refugio_County,_Texas
Mapa:
Map:
URL : https://www.valka.cz/Okres-Refugio-t143204#462618Verze : 0
MOD