Main Menu
User Menu

Historie 1. tankové divize (VÚ 3858 Slaný) - Vladimír Kubánek

Diskuse
     
Název knihy:
Name of the book:
Historie 1. tankové divize (VÚ 3858 Slaný)
Autor:
Author:
Vladimír Kubánek
Místo vydaní:
Published in:
Brno
Nakladatelství:
Publisher:
Tribun EU, s. r. o.
Rok vydání:
Year of Publication:
2012
Počet stran :
Pages:
80-263-0229-X
ISBN10:
ISBN10:
9788026302292
ISBN13 :
ISBN13:
978-80-263-0229-2
Fotografie obálky:
Cover:
Obsah:
Content:
Předmluva
Historie 1. tankové divize
Život vševojskové divize ve výcvikovém roce (VR)
Mimořádné události v ČSLA a u 1. td
Historie vojenských posádek 1. td
Vojenské výcvikové prostory (VVP)
Výstroj a základní vybavení vojáka do pole
Materiál vydávaný při mobilizaci
Pomocná zemědělská hospodářství (PZH)
Závěr
Literatura (zdroje)
Anotace:
Anotation:
Autorem je bývalý náčelník chemické služby této divize pplk. v. v. Vladimír Kubánek, který již dříve napsal knihy „Historie zbraní hromadného ničení“ a „Historie chemického vojska“. Jeho nejnovější práce zachycuje dějiny 1. tankové divize od vzniku v roce 1945 jako 1. pěší divize přes reorganizaci na tankovou v roce 1958 až po zánik divize v roce 1994. Všímá si přitom jak organizačního vývoje, tak personálního obsazení a nechybí ani vybrané události.
Recenze:
Review:
-
URL : https://www.valka.cz/Historie-1-tankove-divize-VU-3858-Slany-Vladimir-Kubanek-t143060#462308Verze : 0
MOD