Main Menu
User Menu
Reklama

Haifa

Haifa / חֵיפָה

     
Název:
Name:
Haifa
Originální název:
Original Name:
חֵיפָה
Další názvy:
Other Names:
-
Nižší územní celek:
Lower Administrative Area:
Subdistrikt Haifa
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
32°48'56.00"N 34°59'21.00"E
Místní části:
Local Municipalities:
-
První písemná zmínka:
First Written Reference:
-
Vojenské objekty:
Military Objects:
Památky:
Historical Sights, Places of Interest:
-
Muzea:
Museums:
-
Osobnosti:
Personalities:
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:
03.10.1918-22.11.1918
1. peruť AFC
No. 1 Squadron AFC
23.06.1941-20.07.1941
80. peruť RAF
No. 80 Squadron RAF
18.07.1941-04.08.1941
450. peruť RAAF
No. 450 Squadron RAAF
10.08.1941-17.08.1941
260. peruť RAF
No. 260 Squadron RAF
20.09.1941-25.10.1941
260. peruť RAF
No. 260 Squadron RAF
01.01.1942-14.01.1942
261. peruť RAF
No. 261 Squadron RAF
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
3. flotila
3rd Flotilla
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
31. eskadra
31st Squadron
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
32. eskadra
32nd Squadron
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
33. eskadra
33rd Squadron
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
34. eskadra
34th Squadron
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
7. flotila
7th Flotilla
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
914. eskadra
914th Squadron
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Námořní loděnice
Naval Shipyard
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Námořní základna Haifa
Haifa Naval Base
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Podvodní detekční jednotka
Underwater Detection Unit
Průmyslové podniky:
Industry:
Vlajka:
Banner:
Znak:
Coat of Arms:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Haifa
URL : https://www.valka.cz/Haifa-t142882#461866Verze : 0
MOD
Reklama