Main Menu
User Menu
Reklama

Mobilisační těleso 269 [1938-1938]

269th Mobilisation Formation

     
Název:
Name:
Mobilisační těleso 269
Datum vzniku:
Raised/Formed:
24.09.1938
Předchůdce:
Predecessor:
Pluk útočné vozby 1
Dislokace:
Deployed:
Milovice, barákový tábor
Beroun, Kasárny Tomáše Garrigue Masaryka
Velitel:
Commander:
Vltavský, Zdeněk (plukovník generálního štábu)
Mobilisační stanice
Stations of the Mobilisation:
Milovice
Beroun
Počet útvarů A:
Number of the A-Formations:
45
Počet útvarů B:
Number of the B-Formations:
6
Počet útvarů C:
Number of the C-Formations:
1
Počet útvarů D:
Number of the D-Formations:
2
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, fond Hlavní štáb branné moci, 1. oddělení
URL : https://www.valka.cz/Mobilisacni-teleso-269-1938-1938-t142784#461616Verze : 1
MOD
     
Kód:
Code:
Mobilisační útvar:
Mobilisační stanice:
269-A-1 Prapor lehkých tanků 1, velitelství
Milovice
269-A-2 Rota lehkých tanků 1/1
Milovice
269-A-3 Rota lehkých tanků 2/1
Milovice
269-A-4 Rota lehkých tanků 3/1
Milovice
269-A-5 Prapor lehkých tanků 2, velitelství
Milovice
269-A-6 Rota lehkých tanků 1/2
Milovice
269-A-7 Rota lehkých tanků 2/2
Milovice
269-A-8 Rota lehkých tanků 3/2
Milovice
269-A-9 Prapor lehkých tanků 7, velitelství
Milovice
269-A-10 Rota lehkých tanků 1/7
Milovice
269-A-11 Rota lehkých tanků 2/7
Milovice
269-A-12 Rota lehkých tanků 3/7
Milovice
269-A-13 Prapor lehkých tanků 8, velitelství
Milovice
269-A-14 Rota lehkých tanků 1/8
Milovice
269-A-15 Rota lehkých tanků 2/8
Milovice
269-A-16 Rota lehkých tanků 3/8
Milovice
269-A-17 Četa lehkých tanků 1
Milovice
269-A-18 Četa lehkých tanků 31
Milovice
269-A-19 Četa lehkých tanků 32
Milovice
269-A-20 Četa lehkých tanků 33
Milovice
269-A-21 Četa lehkých tanků 34
Milovice
269-A-22 Četa lehkých tanků 35
Milovice
269-A-23 Četa tančíků 1
Milovice
269-A-24 Četa tančíků 2
Milovice
269-A-25 Četa tančíků 3
Milovice
269-A-26 Četa tančíků 4
Milovice
269-A-27 Četa tančíků 5
Milovice
269-A-28 Četa tančíků 6
Milovice
269-A-29 Četa tančíků 7
Milovice
269-A-30 Četa tančíků 8
Milovice
269-A-31 Četa obrněných automobilů 1
Milovice
269-A-32 Četa obrněných automobilů 6
Milovice
269-A-33 Motorisovaný přezvědný oddíl 1, velitelství
Milovice
269-A-34 Motorisovaný přezvědný oddíl 4, velitelství
Milovice
269-A-35 Rota obrněných automobilů 1
Milovice
269-A-36 Rota obrněných automobilů 4
Milovice
269-A-37 Rota motocyklistů 1
Milovice
269-A-38 Rota motocyklistů 4
Milovice
269-A-39 Kanonová rota 51 /motorisovaná/
Beroun
269-A-40 Kanonová rota 78 /motorisovaná/
Beroun
269-A-41 Obrněný vlak 1
Milovice
269-A-42 Obrněný vlak 2
Milovice
269-A-43 Obrněný vlak 3
Milovice
269-A-44 Obrněný vlak 4
Milovice
269-A-45 Obrněný vlak 5
Milovice
269-B-1 Četa lehkých tanků 2
Milovice
269-B-2 Četa lehkých tanků 3
Milovice
269-B-3 Četa lehkých tanků 4
Milovice
269-B-4 Četa lehkých tanků 5
Milovice
269-B-5 Četa lehkých tanků 13
Milovice
269-B-6 Četa lehkých tanků 18
Milovice
269-C-1 Náhradní prapor pluku útočné vozby 1
Milovice
269-D-1 Rota lehkých tanků 81
Milovice
269-D-2 Rota lehkých tanků 84
Milovice
URL : https://www.valka.cz/Mobilisacni-teleso-269-1938-1938-t142784#462471Verze : 1
MOD