Main Menu
User Menu

Oblastní středisko řízení letového provozu Bratislava [1987-1992]

Regional Air Traffic Control Bratislava

     
Název:
Name:
Oblastní středisko řízení letového provozu Bratislava
Originální název:
Original Name:
Oblastní středisko řízení letového provozu Bratislava
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.01.1987
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
29.02.1992
Nástupce:
Successor:
včlenené do Hlavní středisko řízení letového provozu
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.01.1987-29.02.1992 Hlavní středisko řízení letového provozu
Dislokace:
Deployed:
01.01.1987-29.02.1992 Bratislava, letiště /

Velitel:
Commander:
01.01.1987-01.08.1988 Šíbl, Ivan (Podplukovník)
01.08.1988-13.06.1990 Masopust, Jan (Podplukovník)
13.06.1990-29.02.1992 Forgács, Stanislav (Plukovník)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:


Poznámka:
Note:
01.01.1987-29.02.1992 VÚ 9060 Bratislava
Zdroje:
Sources:
Správní archiv Olomouc ("Hlavni stfedisko řizeni letoveho provozu Praha", Fond 2907)
Sdělení: Plk.v.v. Ing. Stanislav Filip; Plk. v.v. PhDr. Věra Perlingerová
URL : https://www.valka.cz/Oblastni-stredisko-rizeni-letoveho-provozu-Bratislava-1987-1992-t142249#460468Verze : 6