Main Menu
User Menu

Jezdecká operační skupina Podhorski [1939-1939]

Podhorski Cavalry Opereational Group

Grupa Operacyjna Kawalerii generała Podhorskiego

     
Název:
Name:
Jezdecká operační skupina Podhorski
Originální název:
Original Name:
Grupa Operacyjna Kawalerii generała Podhorskiego 1)
Datum vzniku:
Raised/Formed:
10.09.1939 2)
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
20.09.1939
Nástupce:
Successor:
Jezdecká divize „Zaza“
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
10.09.1939-12.09.1939 Samostatná operační skupina „Narev“
12.09.1939-20.09.1939 bez nadřízeného velitelství 3)
Dislokace:
Deployed:

10.09.1939-11.09.1939 Michałki, dvůr /
12.09.1939-12.09.1939 Dąbrowa / Gogole, ? /
13.09.1939-15.09.1939 Jośki, ? /
16.09.1939-16.09.1939 Strabla-Czerewki, prostor /
17.09.1939-17.09.1939 Baranki-Złotniki-Rafałówka, přesun /
18.09.1939-18.09.1939 Jałówka-Białowieża, ? /
18.09.1939-20.09.1939 Białowieża, prostor /

Velitel:
Commander:
10.09.1939-20.09.1939 Podhorski, Zygmunt (generał brygady, ing.) 4)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
10.09.1939-20.09.1939 Boniecki, Edward (major dyplomowany kawalerii) 5)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
.
Čestný název:
Honorary Name:

Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
1) V polské historiografii nazývána rovněž jako Operační skupina Podhorski (Grupa Operacyjna generała Podhorskiego, Podhorski Operational Group) nebo Jezdecké uskupení Podhorski ( Zgrupowanie Kawalerii generała Podhorskiego, Podhorski Cavalry Groupment)
2) Štáb skupiny byl vytvořen z části štábu Suvalské jezdecké brigády a štábu Samostatné operační skupiny „Narev“ už 09.09.1939.
3) Velitelství skupiny bylo po celou dobu bez spojení s jakýmkoliv vyšším velitelstvím.
4) Předtím byl velitelem Suvalské jezdecké brigády a ve dnech 09.09.1939-10.09.1939 byl dočasně pověřen velením Samostatné operační skupině „Narev“.
5) Současně byl pravděpodobně náčelníkem štábu Suvalské jezdecké brigády.
Zdroje:
Sources:
Głowacki, Ludwik: Kampania wrześniowa na Lubelszczyźnie w 1939 roku. Cz. II Działania wojenne, Wydawnictwo Lubelskie, Lublin 1966
Kosztyła, Zygmunt: Wrzesień 1939 roku na Białostocczyźnie, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1976
Porwit, Marian: Komentarze do historii polskich działań obronnych 1939 roku cz.III, Czytelnik, Warszawa 1983
Wróblewski, Jan: Samodzielna Grupa Operacyjna „Polesie“ 1939, WIH, MON, Warszawa 1989
URL : https://www.valka.cz/Jezdecka-operacni-skupina-Podhorski-1939-1939-t142153#460210Verze : 3
MOD