Main Menu
User Menu

Grand Prairie, Komplex armádních záloh Grand Prairie [20RR- ]

Grand Prairie Armed Forces Reserve Complex

     
Název:
Name:
Komplex armádnich záloh Grand Prairie
Originální název:
Original Name:
Grand Prairie Armed Forces Reserve Complex
Další názvy:
Other Names:
DD.08.1929-30.09.1949 Hensley Field
01.01.1943-DD.12.1998 Naval Air Station Dallas
Obec:
Municipality:
Grand Prairie, Texas
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
32°44'24.00"N 96°58'12.00"W
Vznik:
Established:
DD.MM.20RR znovuotvorené
Velitelé:
Commanders:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR, ( )
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:


DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Zánik:
Cancelled:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
en.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Grand-Prairie-Komplex-armadnich-zaloh-Grand-Prairie-20RR-t142144#460178Verze : 0
MOD
Diskuse
Zdroje sa menia, zvlášť wikina... Podrobnejšie je história popísaná tu: www.tshaonline.org a ďalšie detaily sú uvedené tu: www.airfields-freeman.com
URL : https://www.valka.cz/Grand-Prairie-Komplex-armadnich-zaloh-Grand-Prairie-20RR-t142144#521578Verze : 0
MOD