Lawrence, Thomas Edward

     
Příjmení:
Surname:
Lawrence Lawrence
Jméno:
Given Name:
Thomas Edward Thomas Edward
Jméno v originále:
Original Name:
Thomas Edward Lawrence
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
podplukovník Lieutenant Colonel
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
? ?
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
- -
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
16.08.1888 Tremadog, Caernarfonshire, Wales /
16.08.1888 Tremadog, Caernarfonshire, Wales /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
19.05.1935 Bovington Camp, Dorset, Anglie
19.05.1935 Bovington Camp, Dorset, England
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
styčný důstojník u beduinských/arabských povstalců Liaison Officer in Bedouin/Arab Rebels
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
známý jako Lawrence of Arabia (Lawrence z Arábie)
archeolog a arabista
zahynul při nehodě na svém motocyklu Brought Superior SS100
Known as Lawrence of Arabia
Archaeologist and Arabist
Killed in motorcycle accident on Brough Superior SS100 motorcycle
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
http://en.wikipedia.org/wiki/T._E._Lawrence
cs.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Lawrence-Thomas-Edward-t14204#53501 Verze : 1
     
Příjmení:
Surname:
Lawrence Lawrence
Jméno:
Given Name:
Thomas Edward Thomas Edward
Jméno v originále:
Original Name:
Thomas Edward Lawrence
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR
Průběh vojenské služby:
Military Career:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Awards:
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
https://en.wikipedia.org/wiki/T._E._Lawrence
URL : https://www.valka.cz/Lawrence-Thomas-Edward-t14204#696053 Verze : 1
Na prvních dvou obrázcích T. E. Lawrence při jeho působení u arabských rebelů proti nadvládě Osmanské říše během 1. sv. války.
Na posledním snímku Lawrence u své motorky Brough Superior SS100, se kterou smrtelně havaroval.


Pramen:
http://en.wikipedia.org/wiki/T._E._Lawrence

URL : https://www.valka.cz/Lawrence-Thomas-Edward-t14204#371820 Verze : 1
https://en.wikipedia.org/wiki/Rosario_Pisani

Lawrence, Thomas Edward - Delegace Emíra Faisala ve Versailles, během Pařížské mírové konference v roce 1919.
Zleva: Rustum Haidar, Nuri as-Said, Emír Faisal, kapitán Rosario Pisani (za Faisalem), T. E. Lawrence, neznámý muž, kapitán Tahsin Kadry.

Delegace Emíra Faisala ve Versailles, během Pařížské mírové konference v roce 1919.
Zleva: Rustum Haidar, Nuri as-Said, Emír Faisal, kapitán Rosario Pisani (za Faisalem), T. E. Lawrence, neznámý muž, kapitán Tahsin Kadry.

URL : https://www.valka.cz/Lawrence-Thomas-Edward-t14204#696054 Verze : 2
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více