Main Menu
User Menu

Grušin Gr-1

Grushin Gr-1

Грушин Гр-1

     
Název:
Name:
Grušin Gr-1
Originální název:
Original Name:
Грушин Гр-1 ИДС
Kategorie:
Category:
stíhací letoun
Výrobce:
Producer:
DD.MM.1941-DD.MM.1941 Charkovský letecký závod č. 135, Charkov /
Období výroby:
Production Period:
DD.MM.1941-DD.MM.1941
Vyrobeno kusů:
Number of Produced:
1
První vzlet:
Maiden Flight:
DD.MM.RRRR
Osádka:
Crew:
1
Základní charakteristika:
Basic Characteristics:
 
Vzlet a přistání:
Take-off and Landing:
CTOL - konvenční vzlet a přistání
Uspořádání křídla:
Arrangement of Wing:
jednoplošník
Uspořádání letounu:
Aircraft Concept:
klasické
Podvozek:
Undercarriage:
zatahovací
Přistávací zařízení:
Landing Gear:
kola
Technické údaje:
Technical Data:
 
Hmotnost prázdného letounu:
Empty Weight:
5420 kg
Vzletová hmotnost:
Take-off Weight:
7650 kg
Maximální vzletová hmotnost:
Maximum Take-off Weight:
8448 kg
Rozpětí:
Wingspan:
16,800 m
Délka:
Length:
11,600 m
Výška:
Height:
3,880 m
Plocha křídla:
Wing Area:
42,00 m2
Plošné zatížení:
Wing Loading:
182,143 kg/m2
Pohon:
Propulsion:
 
Kategorie:
Category:
pístový
Počet motorů:
Number of Engines:
2
Typ:
Type:
Mikulin AM-37 kapalinou chlazený přeplňovaný vidlicový dvanáctiválec o vzletovém výkonu 1 030 kW (1 400 k), nominální výkon 1 030 kW (1 400 k) v h= 5 800 m, maximální výkon 1 103 kW (1 500 k) v h= 6 000 m.
Vrtule trojlistá stavitelná.
Objem palivových nádrží:
Fuel Tank Capacity:
2 550 l
Výkony:
Performance:
 
Maximální rychlost:
Maximum Speed:
650 km/h v 7200 m
Cestovní rychlost:
Cruise Speed:
? km/h v ? m
Rychlost stoupání:
Climb Rate:
? m/s
Čas výstupu na výšku:
Time to Climb to:
9,8 min do 8000 m
Operační dostup:
Service Ceiling:
11700 m
Dolet:
Range:
1380 km
Maximální dolet:
Maximum Range:
1890 km
Výzbroj:
Armament:
2x pevný kanón ŠVAK ráže 20 mm v přídi, 250 granátů pro každý a
4x pevný kulomet ŠKAS ráže 7,62 mm dva v přídi a dva v křídlech, 1 250 nábojů pro každý.
Pumový náklad do 800 kg, 8x 100 kg pum FAB-100, nebo
8x rakety RS-82 nebo 4x RS-132 a 500 kg pum.
Uživatelské státy:
User States:
-
Poznámka:
Note:
Dálkový doprovodný letoun.
Konstruktér Petr Dmitrievič Grušin navrhl v roce 1940 doprovodnou stíhačku, která měla chránit bombardéry Pe-8. Letoun byl pojmenován podle svého tvůrce Grušin Gr-1. Jeho celkový vývoj (včetně stavby prototypu) trval pouhých devět měsíců.
Prototyp byl ofukován v aerodynamickém tunelu CAGI, následně byl upravován, provedeny byly pojezdové zkoušky, nevím zda byl zalétán (zde se prameny neshodují). Jisté je, že byl naložen na vlak a evakuován z Charkova, kde byl postaven, během evakuace byl zničen bombardováním a to byl konec celého projektu.
Petr Dmitrievič Grušin se stal zástupcem a spolupracovníkem S. A. Lavočkina.
Zdroje:
Sources:
forum.worldofwarplanes.com
http://en.wikipedia.org/wiki/Peter_Grushin
http://www.airwar.ru/enc/fww2/gr1.html
ww2drawings.jexiste.fr
ww2drawings.jexiste.fr
archiv autora

Grušin Gr-1 -


URL : https://www.valka.cz/Grusin-Gr-1-t141641#459003Verze : 0
MOD
Grušin Gr.-1
Jedním z nejméně známých těžkých stíhacích letadel, vytvořených v SSSR v předvečer 2. světové války, bylo tak zvané doprovodé stíhací letadlo dalekého doletu IDS (истребитель дальнего сопровождения - ИДС) vytvořené pod vedením Petra Dmitrieviče Grušina (Пётр Дмитриевич Грушин).


Základní úkolem, vytčeným před konstruktérem, bylo vytvoření těžkého stíhací letadla s dlouhým doletem. Letoun měl zajišťovat stíhací doprovod pro těžké dálkové bombardéry, jako např. Petljakov Pe-8 nebo Kalinin K-7 apod., jejichž vývoj se před válkou v SSSR úspěšně rozbíhal.
Práce na konstrukci probíhaly poměrně rychle. V prosinci r. 1940 bylo ještě nepostavenému letadlu uděleno označení Gr-1, čili Grušin-první (Гр-1, Грушин-первый).


Na rozdíl od v OKB také postaveného těžkého dvoumotorového stíhacího letadla OKO-6 - budoucí Ta-1 - Vsevoloda Konstantinoviče Tairova, byl stroj IDS P. D. Grušina projektovaný pro dva kapalinou chlazené motory AM-37 konstrukce A. A. Mikulina s výkonem cca 1200 KS. Vzhledem k svému aerodynamickému schématu letadlo velmi připomínalo v té době již dobře známý německý víceúčelový stíhací Messerschmitt Bf. 110 a mělo také jemu velmi podobné obrysové rozměry. Zejména při pohledu v půdorysu si oba stroje byly velmi podobné. Pravda ,Gr-1 bylo, na rozdíl od Messerschmittu, jednomístné, a chladiče systému chlazení motoru se nacházely pod centroplánem křídla a byly provedeny vysouvací. Sběrače výfuků motorů byly vyvedeny na horní plochu křídla, jako tomu bylo jak u letounu DIS(ДИС) Mikojana - Gurjeviče tak i letounu TIS(ТИС) Polikarpova.
Kabina pilota byla pancéřovaná. Zajímavé je konstatovat, že tento faktor byl brán v potaz už při rozvaze vymezení počtu členů osádky - zda jeden pilot nebo dva. Při hmotnostním poměru dvoumístné verzi kabiny s vybavením pro střelce-radistu nevycházela nikterak těžší, než pancéřová kabina, svařená z ocelových plechů a úplně chránící pilota. Nicméně Grušin dal svým spolupracovníkům zadání analyzovat obě varianty, takže od nich obdržel informaci, že plně pancéřovaná jednomístná kabina pilota verze bude o 18 kg lehčí než kabina dvojmístná. To vedlo k rozhodnutí, že nový letoun bude koncipován jako jednomístný. Možná, že toto rozhodnutí bylo poněkud ukvapené, ale podobné tápání bylo v předválečné době dosti časté. Vzpomeňme např. případ Iljušinova bitevníku Il-2, koncipovaného nejprve jako dvojmístný, pak v sériové výrobě produkovaného jako jednomístný. A teprve válečná zkušenost prokázala potřebu přítomnosti druhého člena osádky. Lze předpokládat, že podobný vývoj by potkal i Gr-1. U letadle podobné kategorie.


Je třeba také poznamenat, že výzbroj IDS byla mimořádně mohutná a ani trochu nezaostávala za jeho předpokládaným základním protivníkem - Messerschmittem Bf.110. V příďovém oddílu trupu letadla byly umístěny dva kulomety ŠKAS, a nad nimi dva 20-mm kanony ŠVAK. Dalšíc dva kulomety ŠKAS byly instalovány v aerodynamickém přechodu trup křídlo. Všechny kulomety měly zásobu munice po 1250 nábojích na každou hlaveň. Bojovou zásobou kanonů tvořilo po 300 granátech na hlaveň. Předpokládalo se ještě jedno spodní podtrupové střeliště se dvěma 37-mm kanony se zásobou munice po 200 granátech na kanon.


Pod křídlem letadla možno bylo instalovat čtyři trámové držáky pro zavěšení osmi 100-kg leteckých pum nebo čtyř raketových střel velké ráže RS-82 nebo RS-132. Mimo to, namísto podtrupového kanónového kontejneru možno bylo do vnitřní pumovnice umístit až 500 kg pum.


Bez ohledu na zdánlivou podobnost s německým Messerschmittem Bf.110, byl Grušinův IDS konstrukci zásadně od něj odlišnou. Nosníky křídla měly skříňový příčný průřez. Jejich stojiny a příhrady byly provedeny ze zužujících se ocelových pásů, svařovaných do uzavřeného tvaru. Uzly dělení nosníku křídla měly originální konstrukcíi s příčným hřebínkem.


Letadlo bylo navrženo a postaveno pouze za devět měsíců. Statické pevnostní zkoušky zabraly pár dnů a do časného jara 1941 r. bylo letadlo připraveno na letové zkoušky. Po dlouhých odkladech a odstranění velkého množství drobných nedostatků si ale kdosi vzpomněl, že letadlo neprošlo ofukovacími zkouškami v CAGI. Stroj bylo třeba demontovat a poslat do Moskvy. Po skončení této fáze zkoušek letadlo bylo opět převezeno do závodu č. 135 pro odstranění připomínek. Přiblížilo se datum prvního letu. Ale v tom vypukla válka. Při přípravě odsunu závodu na východ se cestou z Charkova vojenský vlak dostal pod nepřátelský nálet. Letadlo bylo přitom silně poškozeno a veškerá projektová dokumentace shořela. Samozřejmě práce na letadle již nebyly obnovitelné.


Poznámka:
Není jisté, zda se letadlo někdy dostalo do vzduchu. Prameny se zde liší, nejpravděpodobnější je ale údaj, že letoun zalétán nebyl.


Prameny:
http://www.airwar.ru/enc/fww2/gr1.html
http://www.airwar.ru/image/idop/fww2/gr1/gr1-1.gif třípohled
vsekommentarii.com
usssrtanks.ru
http://www.ctrl-c.liu.se/misc/ram/gr-1.html
http://fandavion.free.fr/GrushinGr1.htm
usssrtanks.ru
Grušin Gr-1 - Pramen uveden v textu

Pramen uveden v textu
Grušin Gr-1 - Pramen uveden v textu

Pramen uveden v textu
URL : https://www.valka.cz/Grusin-Gr-1-t141641#459070Verze : 0