Main Menu
User Menu

1. legionářská pěší divize (po reorganizaci) [1939-1939]

1st Legions Infantry Division (after reorganization)

1 Dywizja Piechoty Legionów (po reorganizacji)

     
Název:
Name:
1. legionářská pěší divize
Originální název:
Original Name:
1 Dywizja Piechoty Legionów
Datum vzniku:
Raised/Formed:
17.09.1939 1)
Předchůdce:
Predecessor:
1. legionářská pěší divize
Datum zániku:
Disbanded:
23.09.1939
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
17.09.1939-23.09.1939 Armáda Przedrzymirski
Dislokace:
Deployed:
17.09.1939-17.09.1939 Parczew, ? /
18.09.1939-18.09.1939 Chełm Lubelski, Kolonia Rudka /
19.09.1939-19.09.1939 Marynin, ? /
20.09.1939-20.09.1939 Grabowiec, ? /
21.09.1939-21.09.1939 Wożuczyn-Czertowczyk, prostor /
22.09.1939-22.09.1939 Rachanie-Falków, prostor /
23.09.1939-23.09.1939 Antoniówka-Tarnawatka, prostor /

Velitel:
Commander:
17.09.1939-23.09.1939 Kowalski, Wincenty (generał brygady) 2)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
17.09.1939-22.09.1939 Parczyński, Czesław Juliusz (podpułkownik dyplomowany piechoty) 3)
22.09.1939-23.09.1939 Wąsowicz, Franciszek Florian (podpułkownik dyplomowany piechoty)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
17.09.1939-23.09.1939 Velitelství divizního dělostřelectva 1. legionářské pěší divize
22.09.1939-23.09.1939 Obrněná korouhev č. 61

Ručně vyplněné položky:
.
Čestný název:
Honorary Name:

Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
1) Rozprášená divize byla rekonstruována už od 15. září, ale teprve 17. září bylo rozhodnuto o její reorganizaci a zařazení do sestavy Armády Przedrzymirski.
2) 23.09.1939 byl v boji s jednotkami německé 8. pěší divize zraněn a padl do německého zajetí.
3) 22.09.1939 byl v boji těžce zraněn a později zemřel.
Zdroje:
Sources:
Cereniewicz, Bogusław: Wrześniowe drogi, PAX, Warszawa 1969 Jurga,Tadeusz, Władysław Karbowski,: Armia „Modlin″ 1939, WIH, MON, Warszawa 1987
Porwit, Marian: Komentarze do polskich działań obronnych 1939 roku, Tom 3, Czytelnik, Warszawa 1983
Truszkowski, Stanisław: Mój wrzesień, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa 1969
URL : https://www.valka.cz/1-legionarska-pesi-divize-po-reorganizaci-1939-1939-t141536#458758Verze : 4
MOD
Sestava divize po reorganizaci ve dnech 17. – 18. září 1939:


Velitel – brigádní generál Wincenty Kowalski
Velitel divizní pěchoty – diplomovaný plukovník děl. Stanisław Tatar (bývalý velitel 3. pěší brigády)
Velitel divizního dělostřelectva – diplomovaný podplukovník děl. Stefan Czerwiński
Náčelník štábu – diplomovaný podplukovník pěch. Czesław Juliusz Parczyński
Operační důstojník – diolomovaný kapitán pěch. Henryk Pohoski
Zpravodajský důstojník – kapián pěch. Edward Mazurkiewicz
Ubytovatel – diplomovaný kapitán pěch. Henryk Orłowski
Velitel ženijního vojska – kapitán žen.Tadeusz Wejtko
Velitel spojovacího vojska – major spoj. Zygmunt Ireneusz Gordon
Velitel hlavního stanu divize – major ?
Náčelník polního četnictva - ?
Náčelník zbrojní služby – kapitán zbr. sl. Eugeniusz Mikołaj Burakowski
Náčelník intendanční služby – diplomovaný kapitán int. sl. Felicjan Wiśniewski
Náčelník vozatajské služby – kapitán voz. Michał Rusacz
Náčelník zdravotnické služby – major zdr. Dr Czesław Raczkowski
Náčelník veterinární služby – major vet. Dr Józef Lange
Štáb divize – jak před reorganizací


Pěchota:
1. legionářský pěší pluk – podplukovník pěch. Jan Kasztelowicz
- 1. prapor ze zbytků původního 1. legionářského pěšího pluku
- 2. prapor ze zbytků 5. legionářského pěšího pluku
- 3. prapor ze zbytků 6. legionářského pěšího pluku
8. legionářský pěší pluk ( z bývalé 3. pěší brigády) – podplukovník pěchoty Antoni Cebulski
- 1. prapor z původního 8. legionářského pěšího pluku
- 2. prapor z původního 8. legionářského pěšího pluku
- sběrný prapor z bývalého 7. legionářského pěšího pluku
- sběrný prapor z bývalého 9. legionářského pěšího pluku


Dělostřelectvo:
1. legionářský lehký dělostřelecký pluk – podplukovník děl. Mieczysław Podlewski
- 2. lehký dělostřelecký oddíl – 6 děl
- Sběrný lehký dělostřelecký oddíl bývalého 3. legionářského lehkého dělostřeleckého pluku – 6 děl
- Baterie 1. těžkého dělostřeleckého oddílu – 2 děla


Celkem po reorganizaci kolem 6000 mužů a 14 děl.


Literatura: Bogusław Cereniewicz, Wrześniowe drogi, PAX, Warszawa 1969
Tadeusz Jurga, Władysław Karbowski, Armia „Modlin″ 1939, MON, Warszawa 1987
URL : https://www.valka.cz/1-legionarska-pesi-divize-po-reorganizaci-1939-1939-t141536#458801Verze : 0
MOD