Main Menu
User Menu

262. radiotechnický prapor [2008- ]

262nd Air Surveillance Battalion

     
Název:
Name:
262. radiotechnický prapor
Originální název:
Original Name:
262. radiotechnický prapor
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.10.2008
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
DD.MM.RRRR
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.10.2008-30.11.2013 26. brigáda velení, řízení a průzkumu
01.12.2013-DD.MM.RRRR 26. pluk velení, řízení a průzkumu
Dislokace:
Deployed:
01.10.2008- ?
Velitel:
Commander:
01.10.2008-DD.MM.RRRR Duchoslav, Tomáš (podplukovník)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
01.10.2008-DD.MM.RRRR 1. radiotechnická rota
01.10.2008-DD.MM.RRRR 2. radiotechnická rota
01.10.2008-DD.MM.RRRR 3. radiotechnická rota
01.10.2008-DD.MM.RRRR 4. radiotechnická rota
01.10.2008-DD.MM.RRRR 5. radiotechnická rota
01.10.2008-DD.MM.RRRR 6. radiotechnická rota
01.10.2008-DD.MM.RRRR 7. radiotechnická rota
01.10.2008-30.06.2016 Rota zabezpečení záložního místa velení

Ručně vyplněné položky:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
www.army.cz
www.valka.cz
URL : https://www.valka.cz/262-radiotechnicky-prapor-2008-t141513#458674Verze : 1

262. radiotechnický prapor

Ve své struktuře podřízených radiotechnických rot a roty přípravy specialistů radiotechnického vojska zabezpečuje technický provoz radiolokační techniky, komplexní logistické zabezpečení provozu podřízených rot a zajištění jejich ochrany, obrany a obnovení bojeschopnosti.


Mezi hlavní úkoly 262. rtpr patří:


- Nepřetržité monitorování vzdušného prostoru vyčleněnými silami a prostředky dle stanoveného grafikonu provozu radiolokační techniky (RLT) a distribuce radiolokační informace k tvorbě jednotného obrazu o vzdušné situaci.
- Monitorování pozemní, chemické a radiační situace v prostorech stanoviště, zjišťování parametrů jaderných výbuchů.
- Vyhodnocování radiolokačního rušení a určení polohy zdrojů rušení.
- Příprava a výcvik specialistů radiotechnického vojsk v kurzech CRC/ARS, odborných kurzech a stáží ve prospěch UO Brno a VA Vyškov.Zdroj: http://www.vrchnipraporcik.cz/index.php?stranka=65
URL : https://www.valka.cz/262-radiotechnicky-prapor-2008-t141513#458676Verze : 0