Main Menu
User Menu

Parimucha, Ján

     
Příjmení:
Surname:
Parimucha
Jméno:
Given Name:
Ján
Jméno v originále:
Original Name:
Ján Parimucha
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
plukovník
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
Ing.
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
05.08.1969 Trebišov /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:

Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
- veliteľ 12. mechanizovaného práporu
- veliteľ SIGINT centra
- zástupca veliteľa 2. mechanizovanej brigády
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
www.mil.sk
www.mosr.sk
URL : https://www.valka.cz/Parimucha-Jan-t141352#458296Verze : 1
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Parimucha
Jméno:
Given Name:
Ján
Jméno v originále:
Original Name:
Ján Parimucha
Všeobecné vzdělání:
General Education:

Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.1986-DD.MM.1990 Vysoká vojenská letecká škola SNP, Košice
DD.MM.1999-DD.MM.2000 veliteľsko-štábny kurz pozemného vojska, Liptovský Mikuláš
DD.MM.RRRR-DD.MM.2005 United Nations Staff Officers Course
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
DD.MM.RRRR plukovník
01.07.2017 výslužba
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
01.10.1995-DD.MM.1999 Velitel : Protiletadlový raketový oddíl
01.02.2005-01.10.2006 Velitel : Mechanizovaný prapor Nitra
01.10.2006-15.05.2010 Velitel : 12. mechanizovaný prapor
DD.MM.2010-DD.MM.2012 Velitel : SIGINT centrum Prešov

Ručně vyplněné položky:
DD.MM.1993-30.09.1995 veliteľ protilietadlovej raketovej batérie 55. mechanizovaného pluku
01.10.1995-DD.MM.1999 veliteľ protilietadlového raketového oddielu 21. mechanizovanej brigády
DD.MM.2000-DD.MM.2003 náčelník skupiny veliteľstva a štábu Mechanizovaného práporu Trebišov
DD.10.2003-DD.12.2004 veliteľ slovenskej jednotky v operácii KFOR
01.02.2005-14.05.2010 veliteľ mechanizovaného práporu Nitra / 12. mechanizovaného práporu
DD.MM.2010-DD.MM.2012 veliteľ SIGINT centra Prešov
01.10.2012-01.07.2017 zástupca veliteľa 2. mechanizovanej brigády
Vyznamenání:
Awards:

DD.MM.RRRR

Medaile "Za službu v mírových pozorovatelských misích" - 1. stupeň
Medal "For service in peace observation missions" - 1st Class
Za službu v mierových pozorovateľských misiách - 1 stupeň
-

DD.MM.RRRR

Medaile "Za službu v mírových pozorovatelských misích" - 2. třída
Medal "For service in peace observation missions" - 2nd Class
Za službu v mierových pozorovateľských misiách - 2. trieda
-

DD.MM.RRRR

Medaile vojenské zpravodajské služby - 3. stupeň
Medal of the Military Intelligence - 3rd Class
Medaila vojenskej spravodajskej služby - 3. stupeň
-

DD.MM.RRRR

Pamětní medaile k 60. výročí ukončení druhé světové války
Commemorative Medal of the 60th anniversary of the end of World War II
Pamätná medaila k 60. výročiu ukončenia druhej svetovej vojny
-

DD.MM.RRRR

Pamětní medaile k 15. výročí vzniku Ozbrojených sil Slovenské republiky
Commemorative Medal for the 15th anniversary of the Armed Forces of the Slovak Republic
Pamätná medaila k 15. výročiu vzniku Ozbrojených síl Slovenskej republiky
-

DD.MM.RRRR

Odznak "Vojnový veterán"
Badge "Military Veteran"
-

DD.MM.RRRR

Záslužný kříž ministra obrany České republiky III. stupně
Cross of Merit of the Minister of Defence of the Czech Republic 3rd Grade
-

DD.MM.RRRR

Záslužný kříž ministra obrany České republiky II. stupně
Cross of Merit of the Minister of Defence of the Czech Republic 2nd Grade
-

DD.MM.RRRR

Medaile "Za věrnost Ozbrojeným silám Slovenské republiky" II. stupně
Medal "For loyalty to the Armed Forces of the Slovak Republic" 2nd Class
Medaila "Za vernosť Ozbrojeným silám Slovenskej republiky" II. stupňa
-

DD.MM.RRRR

Medaile "Za věrnost Ozbrojeným silám Slovenské republiky" I. stupně
Medal "For loyalty to the Armed Forces of the Slovak Republic" 1st Class
Medaila "Za vernosť Ozbrojeným silám Slovenskej republiky" I. stupňa
-

DD.MM.RRRR

Medaile ministra obrany Za službu v zahraničí - operace KFOR III. stupeň
Medal of Minister of Defence For Service Abroad - Operation KFOR Grade III
-

DD.MM.RRRR

Medaile ministra obrany Za službu v zahraničí - operace KFOR II. stupeň
Medal of Minister of Defence For Service Abroad - Operation KFOR Grade II
-

MM.DD.RRRR

Medaile "Za věrnost Ozbrojeným silám Slovenské republiky" III. stupně
Medal "For loyalty to the Armed Forces of the Slovak Republic" 3rd Class
Medaila "Za vernosť Ozbrojeným silám Slovenskej republiky" III. stupňa
-

Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
www.mil.sk
www.mosr.sk
URL : https://www.valka.cz/Parimucha-Jan-t141352#458299Verze : 1
MOD