Main Menu
User Menu

Vojenský potenciál státu

Vojenský potenciál štátu

VOJENSKÝ POTENCIÁL STÁTU


souhrn maximálních možností a schopností státu organizovat, udržovat a zdokonalovat ozbrojené síly, zvyšovat jejich bojovou sílu, doplňovat je kvalifikovanými, politicky a odborně vyspělými kádry, vybavovat je soudobou moderní technikou a zabezpečit je vším potřebným jak v míru, tak zvláště za války k úspěšnému vedení ozbrojeného zápasu.


Zdroj:
Vševojsková operační a taktická terminologie: 1. díl - Vojenská věda, operační umění a všeobecná taktika. Názvoslovná norma, Ministerstvo národní obrany, Praha 1983.
URL : https://www.valka.cz/Vojensky-potencial-statu-t140958#457546Verze : 0
MOD