Main Menu
User Menu

Výsadková operace

Výsadková operácia

VÝSADKOVÁ OPERACE


druh operace prováděné společně výsadkovým vojskem, motostřeleckým a tankovým vojskem, raketovým vojskem, vojenským letectvem a válečným loďstvem. Podle druhu vojsk, který ve výsadkové operaci převládá, mohou být vzdušné výsadkové operace, námořní výsadkové operace nebo kombinované výsadkové operace.


Výsadková operace zahrnuje komplexní přípravu výsadku a přepravních prostředků, bojovou přepravu, seskok s padáky /shoz, vysazení, vylodění/ a vedení bojové činnosti v týlu nepřítele.

Zdroj:
Vševojsková operační a taktická terminologie: 1. díl - Vojenská věda, operační umění a všeobecná taktika. Názvoslovná norma, Ministerstvo národní obrany, Praha 1983.
URL : https://www.valka.cz/Vysadkova-operace-t140807#457124Verze : 0
MOD