Eden, Anthony Robert

     
Příjmení:
Surname:
Eden Eden
Jméno:
Given Name:
Anthony Anthony
Jméno v originále:
Original Name:
Robert Anthony Eden, 1st Earl of Avon, KG, MC, PC
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
major Major
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
- -
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
1st Earl of Avon 1st Earl of Avon
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
12.06.1897 Windlestone Hall
12.06.1897 Windlestone Hall
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
14.01.1977 Alvediston
14.01.1977 Alvediston
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
- předseda vlády
- ministr zahraničí
- Foreign Secretary
- Prime Minister
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
- -
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
https://en.wikipedia.org/wiki/Anthony_Eden
URL : https://www.valka.cz/Eden-Anthony-Robert-t14079#686571 Verze : 0
     
Příjmení:
Surname:
Eden Eden
Jméno:
Given Name:
Anthony Anthony
Jméno v originále:
Original Name:
Robert Anthony Eden, 1st Earl of Avon, KG, MC, PC
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.1911-DD.MM.RRRR Eton College
DD.MM.1911-DD.MM.RRRR Eton College
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
DD.MM.1915 dočasný podporučík
DD.MM.1916 dočasný poručík
DD.MM.1917 dočasný kapitán
DD.MM.1918 major
DD.MM.1915 temporary second lieutenant
DD.MM.1916 temporary lieutenant
DD.MM.1917 temporary rank of captain
DD.MM.1918 major
Průběh vojenské služby:
Military Career:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Awards:
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
https://en.wikipedia.org/wiki/Anthony_Eden
URL : https://www.valka.cz/Eden-Anthony-Robert-t14079#686602 Verze : 0
Prime Minister, Foreign Secretary Anthony Robert Eden, 1st Earl of Avon
Ministerský předseda, ministr zahraničních věcí Anthony Robert Eden, 1. hrabě z Avonu
nar.:12.6.1897
zemř.: 14.1. 1977Anthony Eden se narodil roku 1897. Absolvoval studia na vysoké škole v Etonu, po nichž chtěl vystudovat vojenskou akademii v Sandhurstu. Nebyl však přijat pro špatný zrak. V první světové válce přesto bojoval v důstojnické hodnosti. Do Francie dorazil v červnu 1916 a hned toho roku získal během bitvy na Sommě vyznamenání za zásluhy v boji, Válečný kříž (Military Cross). Válku skončil v hodnosti majora.


Následně si zvolil politickou kariéru a absolvoval studia na Oxfordu (studoval orientální jazyky - perštinu a arabštinu). Roku 1923 usedl za Konzervativní stranu v Dolní sněmovně. Od roku 1926 zastával funkci osobního sekretáře ministra zahraničí Austina Chamberlaina (bratra Nevilla Chamberlaina) v konzervativní vládě, roku 1929 pak Konzervativci prohráli volby. Roku 1931 získal v Národní vládě Ramsay MacDonalda post náměstka ministra zahraničí, od června 1935 byl ministrem pro záležitosti Společnosti národů (toto ministerstvo pro něj bylo speciálně utvořeno) a od prosince 1935 ministrem zahraničí v opět konzervativní vládě Stanley Baldwina.


Baldwina roku 1937 nahradil v čele vlády Neville Chamberlain. Chamberlain pokračoval v už Baldwinem začaté politice appeasementu, se kterou Eden, zastánce silné Společnosti národů, nesouhlasil. Jeho kritika vládní politiky vyústila v únoru 1938 - v souvislosti s napětím kolem událostí Rakouska (chystal se anšlus) a hlavně Chamberlainovou vstřícnou politikou vůči Itálii - v Edenovu rezignaci na ministerský post. Po vypuknutí války následovalo na podzim 1939 krátké intemezzo v podobě postu ministra pro dominia.


Když 10. května 1940 stanul v čele britské vlády Winston Churchill, stal se Eden minstrem války a nejbližším Churchillovým spolupracovníkem. 23. prosince 1940 se pak vrátil na post ministra zahraničí, který zastával až do roku 1945. Poté byl po volebním neúspěchu své strany do roku 1951 jedním z vůdců opozice, v nové Churchilllově konzervativní vládě pak 27. října 1951 opět zasedl na své oblíbené místo ministra zahraničí. Navíc se stal zástupcem předsedy vlády.


Během tohoto svého mandátu pomohl vyřešit několik politických i vojenských krizí po celém světě - roku 1951 se moci v Íránu chopil Mohammad Mossadek a znárodnil anglo-íránskou ropnou společnost, toho času největšího producenta ropy na světě. Eden rozhodl o akci SIS, která prostřednictvím svých agentů pomohla zorganizovat protestní hnutí v Íránu, které po velkých demonstracích a nepokojích (v srpnu 1953 zahynulo při střetu s vládními jednotkami 300 demonstrantů) dosáhlo toho, že Mossadek roku 1954 rezignoval a moci se ujal probritský šáh.
Roku 1954 Eden také přispěl k vyřešení italsko-jugoslávského sporu o oblast Terstu (tento bývalý rakousko-uherský přístav byl po 1. světové válce připojen k Itálii, po její kapitulaci ve druhé světové válce od roku 1943 okupován Německem, 1945-1947 obsazen Jugoslávií, do roku 1954 bylo kvůli sporům vyhlášeno svobodné území pod patronací OSN). Kompromisní dohoda nakonec stanovila, že přístav Terst bude připojen k Itálii, jeho zázemí k Jugoslávii. Eden se kromě toho podílel na jednání o zastavení indočínské války (odchod Francouzů ze své bývalé kolonie a "dočasné" rozdělení Vietnamu na komunistický sever a antikomunistický jih), na jednání o ustanovení Organizace smlouvy pro jihovýchodní Asii (měla zaručovat společnou akci v případě napadení či vnitřního převratu ve zúčastněných zemích; v důsledku války ve Vietnamu nejdříve fakticky a roku 1977 i formálně zanikla), roku 1954 byl také iniciátorem pařížských dohod, které ukončily okupační statut (západního) Německa a umožnily jeho přijetí do NATO.


Přitom Eden roku 1953 vážně onemocněl a prodělal několik operací. Přestože plnému zdraví se již nikdy netěšil, jeho politické nasazení tím nijak neutrpělo. 6. dubna 1955 vystřídal nemocného Churchilla, který se konečně stáhl z politiky, na místě ministerského předsedy. To už se ale blížil Edenův politický pád.


Americký prezident Eisenhower v červenci 1956 z obavy před probíhajícím sbližováním Egypta se Sovětským svazem zrušil přislíbenou dotaci ve výši 56 mil. dolarů na stavbu gigantické Asuánské přehrady. Egyptský prezident Násir reagoval okamžitě - 26. července 1956 znárodnil Suezský průplav, jehož majoritními vlastníky byli Britové společně s Francouzi. Británie a Francie se obávaly ztráty mocenského vlivu v této veledůležité oblasti, růstu vlivu SSSR a odříznutí Evropy od zdrojů ropy. Proto uzavřely tajnou smlouvu s Izraelem o následné akci, známé jako "Velké divadlo". Izrael 29. října 1956 vtrhl na egyptský Sinaj, během týdne ho kompletně obsadil, a Velká Británie s Francií vydaly ultimátum požadující zastavení bojů a stažení obou stran od Suezského průplavu, který bude okupován "neutrálními vojsky k rozdělení válčících stran". 5. listopadu se britsko-francouzské jednotky u Port Said skutečně vylodily.


Celá akce však narazila na odpor světa, OSN a hlavně USA a SSSR, a obě země i Izrael pod nátlekm svolily ke stažení svých jednotek. Ty byly v prosinci nahrazeny sbory OSN, které měly oddělovat Egypt od Izraele. Suez zůstal v egyptských rukou. Výsledkem byla snížená produkce ropy, ke které Násir přesvědčil ostatní arabské státy (v některých zemích dokonce musel být zaveden přídělový systém), a dočasné zablokování Suezského průplavu.


Poražený Anthony Eden 9. ledna 1957 rezignoval a odešel z politického života, oficiálně ze zdravotních důvodů. Už roku 1954 byl pasován na rytíře, roku 1961 dostal titul Hrabě z Avonu (Earl of Avon) a usedl tak do Sněmovny Lordů. Kromě zaslouženého odpočinku se věnoval psaní memoárů (vyšly ve třech dílech v rozmezí let 1960-1965). Zemřel roku 1977, ve věku 80 let. Anthony Eden je jako schopný a prozíravý politik jednou z nejvýraznějších britských postav 20. století.
URL : https://www.valka.cz/Eden-Anthony-Robert-t14079#52674 Verze : 0

Vyznamenání britského premiéra v aukci
V červnové aukci britské firmy Woolley & Wallis Salisbury se dražila pod položkou č. 32 vyznamenání bývalého předsedy vlády kapitána (Roberta) Anthony Edena. Položka obsahovala Military Cross, British War Medal 1914-20 (CAPT R.A. EDEN.), Victory Medal with Mention in Despatches emblem (CAPT R.A. EDEN.), Jubilee Medal 1935, Coronation Medal 1937, a Coronation Medal 1953. Dále dvě spojky příslušných miniatur.


Když vypukla 1. světová válka, byl mladý Anthony Eden členem Eton College Officer Training Corps a okamžitě se hlásil do armády. Zřejmě k tomu přispělo, že jeho bratr Jack byl zabit v boji hned v roce 1914. Překážkou byl jeho špatný zrak, ale pomohlo mu, když rodinný přítel Earl of Feversham začal budovat nový prapor. Jako mladší důstojník u 21st Battalion King's Royal Rifle Corps (Yeoman Rifles) odjel na západní frontu. Když velitel Lord Feversham padl v září 1916 na Sommě, jeho nástupce jmenoval Edena pobočníkem. Byl v této funkci jeden z nejmladších, bylo mu teprve 19 let. Nadřízení oceňovali jeho statečnost a inteligenci.


To se projevilo i na jeho politické kariéře. Roku 1923 byl ve věku 26 let zvolen do parlamentu. Od roku 1935 byl ministrem zahraničí, ale v roce 1938 na tuto funkci rezignoval na protest proti Chamberlainovým vazbám na fašistickou Itálii.


Od roku 1955 do roku 1957 vykonával funkci předsedy vlády. Vyčerpání zapříčiněné mj. Suezskou krizí roku 1956 způsobilo, že na doporučení lékařů rezignoval. V roce 1961 se stal členem House of Lords jako 1st Earl of Avon. Zemřel v roce 1977. Jeho vdova, lady Avon (neteř Winstona Churchilla Anne Clarissa Spencer-Churchill) je dosud naživu, vloni jí bylo 100 let.


Je to poprvé, co se prodávala vyznamenání předsedy vlády. Vyvolávací cena byla 7 – 10 000,- GBP. Dosažená cena byla 22 000,- GBP plus aukční přirážka 25 %, tj. celkem 27 500,- GBP. To je nějakých 825 000,- Kč.


Prameny:
www.woolleyandwallis.co.uk© Ing. Jan Sehnal 2021
URL : https://www.valka.cz/Eden-Anthony-Robert-t14079#686605 Verze : 5
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více