Main Menu
User Menu

Medaile pro příslušníky veřejné bezpečnosti za chrabrost

Public Safety Officer Medal of Valor

     
Název:
Name:
Medaile pro příslušníky veřejné bezpečnosti za chrabrost
Název v originále:
Original Name:
Public Safety Officer Medal of Valor
Datum vzniku:
Date of Establishment:
29.06.2000
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Struktura:
Structure:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
en.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Medaile-pro-prislusniky-verejne-bezpecnosti-za-chrabrost-t140785#457085Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Medaile pro příslušníky veřejné bezpečnosti za chrabrost
Název v originále:
Original Name:
Public Safety Officer Medal of Valor
Datum vzniku:
Date of Establishment:
29.06.2000
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
en.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Medaile-pro-prislusniky-verejne-bezpecnosti-za-chrabrost-t140785#457086Verze : 0
MOD
Diskuse
Nutno dodat, že se jedná o nejvyšší americké civilní vyznamnenání, které je udělováno od roku 2000 příslušníkům veřejných policejních sborů, hasičům, civilních záchraných složek, lékařům a zdravotníkům, ale i pracovníkům justice a vězeňské služby, ale i dalších veřejných orgánů, zejména za statečnost v boji proti zvlášť závažné trestné činnosti, při likvidaci požárů, následků různých havárií, velkých kastrof a pod. Medaile je udělována i posmrtně. Nejvíce těchto vyznamenání bylo uděleno následně po 11. září 2001.
Je zcela rovnocenné s nejvyšším americkým vojenským vyznamenání za statečnost" Medal of Honor" a odpovídá tomu i jistá podoba.


Zdroj :
en.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Medaile-pro-prislusniky-verejne-bezpecnosti-za-chrabrost-t140785#457107Verze : 0