Main Menu
User Menu

Období ohrožení

Obdobie ohrozenia

OBDOBÍ OHROŽENÍ


kratší nebo delší časový úsek postupného narůstání mezinárodního napětí před zahájením války, v němž může dojít k včasnému a plánovitému uvedení vojsk do bojové pohotovosti, rozvinutí sil a prostředků a zaujetí operační /bojové/ sestavy, popřípadě i k přeskupení vojsk.

Zdroj:
Vševojsková operační a taktická terminologie: 1. díl - Vojenská věda, operační umění a všeobecná taktika. Názvoslovná norma, Ministerstvo národní obrany, Praha 1983.
URL : https://www.valka.cz/Obdobi-ohrozeni-t140767#457058Verze : 0
MOD