Main Menu
User Menu

Místo pro naložení a nasednutí výsadku

Miesto pre naloženie a nasadnutie výsadku

MÍSTO PRO NALOŽENÍ A NASEDNUTÍ VÝSADKU


vymezená část terénu zpravidla až několik kilometrů od vyčkávacího prostoru; stanovuje se pouze v tom případě, nelze-li vzhledem k členitosti, pokrytosti, pevnosti, únosnosti, vyššímu úhlu sklonu a větším svahům volit vhodná nakládací místa v bezprostřední blízkosti vyčkávacího prostoru vrtulníkového výsadku.

Zdroj:
Vševojsková operační a taktická terminologie: 1. díl - Vojenská věda, operační umění a všeobecná taktika. Názvoslovná norma, Ministerstvo národní obrany, Praha 1983.
URL : https://www.valka.cz/Misto-pro-nalozeni-a-nasednuti-vysadku-t140728#456915Verze : 0
MOD