Main Menu
User Menu

Výchozí místo

Východiskové miesto

VÝCHOZÍ MÍSTO


předem stanovený bod na pochodové ose, kterým při zahájení pochodu projíždí /prochází/ ve stanoveném čase čelo proudu hlavních sil. Výchozím místem se rozumí i takové místo v terénu, ze kterého různé součásti začnou plnit stanovený úkol.

Zdroj:
Vševojsková operační a taktická terminologie: 1. díl - Vojenská věda, operační umění a všeobecná taktika. Názvoslovná norma, Ministerstvo národní obrany, Praha 1983.
URL : https://www.valka.cz/Vychozi-misto-t140725#456912Verze : 0
MOD