Main Menu
User Menu

Motostřelecká divize

Motostrelecká divízia

MOTOSTŘELECKÁ DIVIZE


základní vševojskový taktický svazek pozemního vojska a nejvyšší taktický organizační celek motostřeleckého vojska. Má pevnou organizaci a skládá se zpravidla ze tří motostřeleckých pluků a jednoho tankového pluku, dále z útvarů taktických raket, dělostřelectva, dalších plně motorizovaných útvarů a jednotek druhů vojsk, speciálních vojsk a týlových útvarů a zařízení.

Zdroj:
Vševojsková operační a taktická: 1. díl - Vojenská věda, operační umění a všeobecná taktika. Názvoslovná norma, Ministerstvo národní obrany, Praha 1983.
URL : https://www.valka.cz/Motostrelecka-divize-t140252#455875Verze : 0
MOD