Main Menu
User Menu

Operační svaz

Operačný zväz

OPERAČNÍ SVAZ


velký vojenský celek jednoho druhu ozbrojených sil nestálého organizačního složení, vytvářený a určený k plnění operačních, popřípadě dílčích strategických úkolů. Podle svého určení se operační svaz skládá z různého počtu vševojskových taktických svazků, vojskových svazků, týlových útvarů a zařízení, z velitelských a týlových orgánů.


Operačním svazem je např. armáda /vševojsková, tanková, letecká, armáda PVOS a podobně/.

Zdroj:
Vševojsková operační a taktická: 1. díl - Vojenská věda, operační umění a všeobecná taktika. Názvoslovná norma, Ministerstvo národní obrany, Praha 1983.
URL : https://www.valka.cz/Operacni-svaz-t140234#455853Verze : 0
MOD