Main Menu
User Menu

Tanková armáda

Tanková armáda

TANKOVÁ ARMÁDA


operační svaz nestálého složení určený k vedení pozemních operací, zejména k rychlému rozvíjení útoku na směru hlavního úderu frontu nebo k přenesení úderu na nový směr do velké hloubky až do dosažení konečného cíle frontové operace, ke zničení jaderných prostředků a záloh nepřítele, k ovládnutí důležitých prostorů a objektů v hloubce i v prostorech zasažených údery raketového vojska strategického určení.


Tvoří ji zpravidla několik vševojskových taktických svazků /z nichž nejméně polovina je tankových/, svazky a útvary druhů vojsk a speciálních vojsk a týlové útvary a zařízení.

Zdroj:
Vševojsková operační a taktická: 1. díl - Vojenská věda, operační umění a všeobecná taktika. Názvoslovná norma, Ministerstvo národní obrany, Praha 1983.
URL : https://www.valka.cz/Tankova-armada-t140179#455785Verze : 0
MOD