Main Menu
User Menu

Goxhill, Stanice Královských vzdušných sil Goxhill [1940-1977]

Royal Air Force Station Goxhill / RAF Goxhill

     
Název:
Name:
Stanice Královských vzdušných sil Goxhill
Originální název:
Original Name:
Royal Air Force Station Goxhill
Další názvy:
Other Names:
DD.MM.RRRR-DD.MM.1919 Goxhill Aerodrome
DD.MM.1940-DD.MM.1977 RAF Station Goxhill
DD.08.1942-20.01.1945 USAAF Station 345
Obec:
Municipality:
Goxhill
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
53°40'40.00"N 00°18'56.00"W
Vznik:
Established:
DD.MM.1940 znovuobnovená
Velitelé:
Commanders:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR, ( )
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:


DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Zánik:
Cancelled:
DD.07.1977 zostávajúce objekty predané
Poznámka:
Note:
27.05.1945 ukončená letecká prevádzka a základňa používaná ako muničný sklad pre muníciu po dobe spotreby (do 14.12.1953). Následne bola základňa deaktivovaná, plocha letiska bol poskytnutá na poľnohospodárske účely (odpredaná 29.01.1962). Zostávajúce technické priestory používané naďalej ako sklady.
Zdroje:
Sources:
http://en.wikipedia.org/wiki/RAF_Goxhill
URL : https://www.valka.cz/Goxhill-Stanice-Kralovskych-vzdusnych-sil-Goxhill-1940-1977-t140148#455714Verze : 0
MOD