Main Menu
User Menu

Ožďany, Kasárny

Ožďany, Barracks

     
Název:
Name:
Ožďany, Kasárny
Originální název:
Original Name:
Kasárny Ožďany
Další názvy:
Other Names:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Obec:
Municipality:
Ožďany
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
48°22'42.46"N, 20°0'50.73"E
Vznik:
Established:
DD.MM.RRRR
Velitelé:
Commanders:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR, ( )
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:


Zánik:
Cancelled:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha
URL : https://www.valka.cz/Ozdany-Kasarny-t140141#455697Verze : 0
MOD