Main Menu
User Menu

Hlohovec, Dukelské Kasárny [RRRR- ]

Hlohovec, Dukla Barracks / Duklianske kasárne

     
Název:
Name:
Dukelské kasárny
Originální název:
Original Name:
Duklianske kasárne
Další názvy:
Other Names:
DD.MM.1925-DD.MM.RRRR ?
Obec:
Municipality:
Hlohovec
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
48°26'19.3"N 17°48'16.9"E
Vznik:
Established:
DD.MM.RRRR
Velitelé:
Commanders:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR, ( )
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:
DD.03.1928-24.09.1938
Dělostřelecký pluk 109
109th Artillery Regiment
01.09.1933-24.09.1938
Náhradní oddíl dělostřeleckého pluku 109
Replacement Battalion of the 109th Artillery Regiment
04.10.1938-18.11.1938
Telegrafní prapor 58
58th Signal Battalion
04.10.1938-18.11.1938
Velitelství intendanční služby VIII. sboru
Logistic Command of the 8th Corps
04.10.1938-18.11.1938
Velitelství zdravotnické služby VIII. sboru
Medical Command of the 8th Corps
09.05.1939-23.11.1939
Prapor kanónů proti útočné vozbě
Anti-Tank Battalion
01.10.1940-22.06.1941
Dělostřelecká baterie 4/11
4th Artillery Battery
01.10.1940-22.06.1941
Dělostřelecká baterie 5/11
5th Artillery Battery
01.10.1940-22.06.1941
Dělostřelecká baterie 6/11
6th Artillery Battery
01.10.1940-22.06.1941
Dělostřelecký oddíl II/11
2nd Artillery Battalion
09.08.1945-01.03.1946
Dělostřelecký pluk 154
154th Artillery Regiment
22.09.1945-29.09.1946
Dělostřelecký oddíl I/154
1st Artillery Battalion
22.09.1945-01.10.1947
Dělostřelecký oddíl II/154
2nd Artillery Battalion
22.09.1945-01.10.1947
Náhradní oddíl dělostřeleckého pluku 154
Replacement Battalion of 154th Artillery Regiment
01.10.1947-01.12.1950
Dělostřelecký oddíl II/153
2nd Artillery Battalion
01.10.1947-01.12.1950
Náhradní oddíl dělostřeleckého pluku 153
Replacement Battalion of 153th Artillery Regiment
20.09.1951-17.08.1958
9. tankosamohybný pluk
9th Self-Propelled Tank Regiment
03.05.1960-01.09.1964
7. automobilní prapor
7th Automobile Battalion
01.09.1961-31.10.1992
4. automobilní brigáda
4th Automobile Brigade
01.09.1967-15.10.1968
1. pobočka
1st Detachment
01.09.1967-15.10.1968
Přijímací středisko dovážané techniky
Reception Center of Imported Vehicles
01.09.1971-01.04.1992
77. automobilní prapor
77th Automobile Battalion
01.09.1977-01.10.1990
63. radiotechnický prapor
63rd Electronic Battalion
01.09.1977-01.10.1990
Rota velení Hlohovec
Command Company Hlohovec
01.09.1977-01.10.1990
Velitelské stanoviště 63. radiotechnického praporu
Command Post of 63rd Electronic Battalion
01.11.1983-31.12.1992
13. prapor materiálního zabezpečení
13th Supply Battalion
31.10.1992-31.12.1992
3. automobilní brigáda
3rd Automobile Brigade
01.01.1993-01.10.1995
13. prapor materialního zabezpečení
13th Supply Battalion
01.01.1993-01.10.1995
3. automobilní brigáda
3rd Automobile Brigade
01.10.1995-01.10.2000
1. prapor materialního zabezpečení
1st Supply Battalion
01.10.1995-01.10.2001
5. dopravní základna
5th Transport Base
01.10.2000-01.10.2004
1. dopravní prapor
1st Transport Battalion
01.10.2001-01.10.2004
Základna logistické podpory
Logistics Support Base
01.10.2004-01.11.2015
Multifunkční prapor
Multifunctional Battalion
01.10.2004-01.07.2009
Společná logistická podpůrná skupina
Joint Logistics Support Group
01.07.2009-01.11.2015
Dopravní prapor
Transport Battalion
01.11.2015-01.11.2021
Prapor logistiky Hlohovec
Logistic Battalion Hlohovec
01.11.2021-DD.MM.RRRR
53. prapor polních služeb
53rd Field Services Battalion
Zánik:
Cancelled:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha
URL : https://www.valka.cz/Hlohovec-Dukelske-Kasarny-RRRR-t140136#455695Verze : 1
MOD
Výstavba kasárni v Hlohovci sa začala v roku 1925 na pozemmoch okolo cesty k pivovaru, pôvodne patriacich k majetku grófa Erdёdyho. Po dohotovení prízemných budov boli do nových kasárni umiestnení vojaci práporu 23. pešieho pluku z Trnavy. Samostatná posádka bola vytvorená v roku 1928.

https://www.mil.sk/4943/

Hlohovec, Dukelské Kasárny [RRRR- ] - Kasárne v roku 1926

Kasárne v roku 1926
URL : https://www.valka.cz/Hlohovec-Dukelske-Kasarny-RRRR-t140136#496185Verze : 1
MOD
Poloha kasární Hlohovec je tu 48°26'19.3"N 17°48'16.9"E, dnes tam sídli Prápor logistiky - Hlohovec, http://www.mil.sk/4943/home.php


Prosím moderátora opraviť údaj v záhlaví stránky
Hlohovec, Dukelské Kasárny [RRRR- ] - kasarne okolo r. 1940

kasarne okolo r. 1940
Hlohovec, Dukelské Kasárny [RRRR- ] - kasárne v r. 1926

kasárne v r. 1926
Hlohovec, Dukelské Kasárny [RRRR- ] -  kasárne v r. 2016

kasárne v r. 2016
URL : https://www.valka.cz/Hlohovec-Dukelske-Kasarny-RRRR-t140136#566509Verze : 4
Diskuse
podle meho se drive uvedene souradnice vztahovaly pouze k radiolokacnimu stanovisti a ne ke kasarnam jako takovym, v tabulce jsem to upravil Smile
URL : https://www.valka.cz/Hlohovec-Dukelske-Kasarny-RRRR-t140136#566511Verze : 0
MOD