Main Menu
User Menu

Zahraniční výcviková letka (elementární) [1959-1960]

Foreign Training Squadron (Elementary)

     
Název:
Name:
Zahraniční výcviková letka (elementární)
Originální název:
Original Name:
Zahraniční výcviková letka (elementární)
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.09.1959
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
01.09.1960
Nástupce:
Successor:
?
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.09.1959-01.09.1960 Letecké učiliště
Dislokace:
Deployed:
01.09.1959-DD.03.1960 Prostějov, letiště /
DD.03.1960-01.09.1960 Prešov, letiště /

Velitel:
Commander:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR, ( )
Výzbroj:
Armament:

Poznámka:
Note:
01.09.1959-DD.03.1960 VÚ 1442 Prostějov
DD.03.1960-01.09.1960 VÚ 1442 Prešov
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, skupina ČSLA, fond 00000 (56. výcviková letka),
Původní příspěvek Standy Vystavěla
URL : https://www.valka.cz/Zahranicni-vycvikova-letka-elementarni-1959-1960-t140065#455728Verze : 2
MOD