Main Menu
User Menu

Syka, Ladislav

     
Příjmení:
Surname:
Syka
Jméno:
Given Name:
Ladislav
Jméno v originále:
Original Name:
Ladislav Syka
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
plukovník
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
DD.MM.1894
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
DD.MM.RRRR
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
velitel Leteckého pluku 3
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
-
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
Fidler, Jiří - Sluka, Václav: Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920-1938. Praha, Libri 2006.
Irra, Miroslav: Československé vojenské letectvo 1945-1950, Svět křídel, Cheb 2006, ISBN 80-86808-33-5
armada.vojenstvi.cz
URL : https://www.valka.cz/Syka-Ladislav-t140010#455234Verze : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Syka
Jméno:
Given Name:
Syka
Jméno v originále:
Original Name:
Ladislav Syka
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
DD.MM.RRRR nadporučík
01.02.1922 kapitán
DD.MM.1925 štábní kapitán
29.02.1928 major
DD.MM.193? podplukovník
01.07.1937 plukovník
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
00.05.1920-DD.09.1920 Velitel : Letecká setnina 3
DD.08.1921-DD.09.1921 Velitel : Letecká rota 8
18.12.1922-31.12.1922 Velitel : I. prapor leteckého pluku 3
00.10.1923-23.11.1923 Velitel : Letecká rota 5
23.11.1923-DD.04.1924 Velitel : Letecká rota 5
20.05.1924-01.08.1924 Velitel : Letka 6
09.12.1924-15.09.1925 Velitel : Letka 8
01.01.1930-26.03.1931 Velitel : III. peruť leteckého pluku 3
26.03.1931-27.03.1933 Velitel : III. peruť leteckého pluku 3
01.04.1933-26.07.1933 Velitel : Letecký pluk 3
27.07.1933-30.12.1933 Velitel : III. peruť leteckého pluku 3
04.02.1938-04.05.1938 Velitel : Letecký pluk 4
27.09.1938-22.10.1938 Velitel : III/1. oddělení /letecké/
18.11.1938-14.03.1939 Velitel : Letecký pluk 4
01.06.1945-09.09.1945 Velitel : Praha-Ruzyně, Letiště
01.05.1947-12.06.1950 Velitel : Ústřední letecký sklad

Ručně vyplněné položky:
DD.MM.1918-DD.MM.RRRR služba v čs. legiích v Itálii
02.05.1920-12.09.1920 Letecký pluk 2
12.09.1920-DD.MM.RRRR Letecký pluk 3
01.10.1925-DD.MM.RRRR Učiliště pro letectvo
31.12.1929-DD.MM.RRRR Letecká peruť III/3 - velitel
01.09.1933-31.12.1933 Letecký pluk 3 - velitel
31.12.1933-DD.MM.RRRR III. odbor Ministerstva národní obrany
09.05.1945-01.06.1945 letiště Kbely - velitel
01.06.1945-09.09.1945 letiště Ruzyně - velitel
10.09.1945-30.04.1947 Letecký náhradní pluk 2 - velitel
01.05.1947-12.06.1950 Ústřední letecký sklad - velitel
Vyznamenání:
Awards:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Fidler, Jiří - Sluka, Václav: Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920-1938. Praha, Libri 2006.
Irra, Miroslav: Československé vojenské letectvo 1945-1950, Svět křídel, Cheb 2006, ISBN 80-86808-33-5
armada.vojenstvi.cz
URL : https://www.valka.cz/Syka-Ladislav-t140010#455235Verze : 0
MOD