Moravec, Emanuel

     
Příjmení:
Surname:
Moravec Moravec
Jméno:
Given Name:
Emanuel Emanuel
Jméno v originále:
Original Name:
Emanuel Moravec
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
plukovník generálního štábu Colonel of General Staff
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
- -
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
- -
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
17.04.1893 Praha /
17.04.1893 Prague /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
05.05.1945 Praha /
05.05.1945 Praha /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
Minister školstva a ľudovej osvety Minister of education.
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
- -
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Emanuel_Moravec
URL : https://www.valka.cz/Moravec-Emanuel-t13997#499695 Verze : 1
     
Příjmení:
Surname:
Moravec Moravec
Jméno:
Given Name:
Emanuel Emanuel
Jméno v originále:
Original Name:
Emanuel Moravec
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
DD.MM.RRRR
DD.MM.1923 major
DD.MM.RRRR plukovník generálního štábu
DD.MM.RRRR
DD.MM.1923 Major
DD.MM.RRRR General Staff Colonel
Průběh vojenské služby:
Military Career:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Awards:
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Emanuel_Moravec
URL : https://www.valka.cz/Moravec-Emanuel-t13997#499696 Verze : 0
Emanuel Moravec - ministr školství a osvěty Protektorátu Böhmen und Mähren
(1893 - 1945)


Emanuel Moravec se narodil 17.4. 1893 v Praze a ač se nakonec stal symbolem kolaborace s nacisty v naší zemi, jeho život se dlouho ubíral cestou právě opačnou. Vystudoval průmyslovou školu a za 1. světové války narukoval do rakousko-uherské armády. Brzy se však dostal do ruského zajetí. Po vzniku československých legií v Rusku se stal jejich členem, zúčastnil se mimo jiné slavné bitvy u Zborova. Po návratu do vlasti vystudoval Vysokou školu vojenskou v Praze a následně zastával některé velitelské funkce v čs. armádě.
V letech 1931 - 1938 přednášel na Vysoké škole vojenské v Praze, zároveň od roku 1936 zastával v hodnosti plukovníka (tu získal roku 1933) funkci velitele pěšího pluku. Během mobilizace před Mnichovem 1938 byl Moravec náčelníkem štábu IV. armády dislokované na jižní Moravě (Brno). Osobně byl zastáncem obrany republiky "do poslední kapky krve" a mnichovský diktát pro něj znamenal obrovský šok. A právě tehdy se jeho postoj otočil o sto osmdesát stupňů - z horlivého demokrata a Benešova zastánce se stal zastánce aktivní spolupráce s Němci.
Po vzniku Protektorátu Čechy a Morava (15. března 1939) aktivně kolaboroval s nacisty. Vydal spis Úloha mouřenína, v němž své názory obhajoval, stál v opozici proti protektorátní vládě vedené tehdy A. Eliášem, spolupracoval s proněmecky píšícími novináři. Na spolupráci s nacistickým Německem se upnul stejně horlivě, jako předtím na obranu republiky. Jeho syn byl dokonce členem SS.
Když Německo po napadení SSSR do neklidného Protektorátu vyslalo jako zastupujícího říšského protektora nechvalně proslulého Reinharda Heydricha (27.9. 1941), poměry v Čechách a na Moravě se výrazně ztížily. Poté co byl předseda vlády Eliáš zatčen za spolupráci s odbojem, byla 19.1. 1942 bezmocným Háchou jmenována nová vláda, jejíž složení si prakticky nadiktoval K.H. Frank a Heydrich. Ten udělil Moravcovi "generální pardon" za chování před Mnichovem 1938 a rozhodl se jeho zápalu náležitě využít. Ve vládě Jaroslava Krejčího dostal Moravec křeslo ministra školství a národní osvěty. Jeho úkolem bylo především "přivést mládež do lůna Říše a říšských myšlenek".
Emanuel Moravec Heydrichovi hned na počátku přísahal úplnou loajalitu a chystal se k uskutečňování školských reforem - byl rozhodnut už nikdy neotevřít české vysoké školy (které měly být na podzim 1939 uzavřeny na tři roky), studium na středních školách mělo být zkráceno o dva roky, bylo třeba vymýtit vliv vlasteneckých českých učitelů na školách, zavést povinnou organizaci mládeže po vzoru Hitlerjugend. Většina české mládeže měla v budoucnu získat vzdělání v Německu a tím se germanizovat.
Moravec se však z titulu své funkce (stál také v čele Úřadu lidové osvěty, který se postupně stal novým ministerstvem) nezabýval pouze mládeží, nýbrž ideovým působením na celý český národ. Za svůj cíl považoval vzhledem k tomu, že Čechy a Morava jsou teď součástí německého prostoru, "zprostředkovat tomuto území a českému národu novou ideologii nacionálně socialistické revoluce nejdravějším způsobem".
Když se v Londýně připravoval výsadek s cílem provést atentát na některého z nejvyšších představitelů v Protektorátu, uvažovalo se původně o třech jménech - R. Heydrich, K.H. Frank a E. Moravec. Nakonec byl vybrán Heydrich a 27.5. 1942 byla akce úspěšně provedena. Po Heydrichově smrti 4.6. začalo období známé jako heydrichiáda, období vystupňovaného německého teroru. Moravec v té době organizoval masová shromáždění, kde pronášel projevy plamenně odsuzující jeho bývalého oblíbence Edvarda Beneše a jeho "domácí přisluhovače" a nadále ospravedlňoval německé protiakce.
Fanatickým zastáncem svých názorů zůstal až do samého konce. Ještě na jaře 1945 osobně udal dva novináře, kteří nechali vyjít článek se skrytou vlasteneckou symbolikou (oba byli popraveni, jejich spolupracovník skončil v koncentračním táboře). Ve shodě s oficiální německou politikou vůči Protektorátu začal s blížící se Rudou armádou více zdůrazňovat "rudé nebezpečí", přïčemž cílem bylo vytvořit jakousi jednotnou frontu proti bolševismu. Efekt jeho výzev byl však zcela opačný, stejně jako efekt jeho poslední výzvy z 28. dubna 1945 k soucitu s německými spoluobčany.
Když 5.5. vypuklo v Praze povstání, pokusil se dostat do Černínského paláce, sídla říšského protektora. Vozu, který ho vezl, však cestou došly pohonné hmoty, a Moravec se zastřelil. Jeho politika byla českým národem jednoznačně odmítnuta.
URL : https://www.valka.cz/Moravec-Emanuel-t13997#52227 Verze : 1
Na fotografii je ministr Moravec na vrcholu své moci v uniformě se symbolem Svatováclavské orlice na rukávu.
URL : https://www.valka.cz/Moravec-Emanuel-t13997#82983 Verze : 0
Celkem dobře napsáno. Jen bych rád doplnil informaci k pasáži:


"Když se v Londýně připravoval výsadek s cílem provést atentát na některého z nejvyšších představitelů v Protektorátu, uvažovalo se původně o třech jménech - R. Heydrich, K.H. Frank a E. Moravec. Nakonec byl vybrán Heydrich a 27.5. 1942 byla akce úspěšně provedena." Sice byl jako "numero uno" pro připravovaný atentát vybrán R. Heydrich, nicméně čs. exilové vládě bylo konání E. Moravce natolik trnem v oku, že byla připravena nová skupina s cílem nového atentátu. Jednalo se o skupinu TIN (rtn.Cupal, rtn.Švarc), která měla za cíl (stejně jako předtím ANTHROPOID měl cíl Heydricha) atentát na Emanuela Moravce. Skupina TIN seskočila 29.04. 1942 u Padrtě. Bohužel vlivem následkých událostí nebylo možné atentát realizovat, takže Moravec unikl tehdy připravované smrti ještě na další tři roky.
URL : https://www.valka.cz/Moravec-Emanuel-t13997#90558 Verze : 1
E. Moravec na shromáždění v tehdejší Moravské Ostravě 29. června 1942, kde byl hlavním řečníkem.
URL : https://www.valka.cz/Moravec-Emanuel-t13997#94430 Verze : 0
Emanuel Moravec, 1893-1945


Předkládám seznam titulů, které eviduje Národní knihovna v Praze a další vědecké knihovny


Články vojenské Sibiř, 1918-1919, rok vyd. 1922, (bez udání knihovny)
Projevy presidenta T.G. Masaryka k vojsku, rok vyd. 1929, ABA001
Válka a vojáci Otázky - názory - osoby a události. Díl I, rok vyd. 1930, ABA001
Válka a vojáci Otázky - názory - osoby a události. Díl II, rok vyd. 1930, ABA001
Operace na Slovensku 1919, rok vyd. 1934, ABA001
Teorie války v 19. století. Část 1, Lloyd - Bülow - Napoleon - Rogniat - arcivévoda Karel - Jomini - Clausewitz - Medem 27 náčrtů, rok vyd. 1934, ABA001
Vojáci a doba. I. část, Důstojnický stav kdysi a dnes, rok vyd. 1934, ABA001
Válečné možnosti ve střední Evropě a tažení v Habeši, rok vyd. 1935, ABA001 ABA007 OLA001
Die strategische Bedeutung der Tschechoslowakischen Republik für Westeuropa, rok vyd. 1936, ABA001
La valeur stratégique de la Tschécoslovaquie pour l'Europe Occidentale, rok vyd. 1936, ABA001 BOA001
Obrana státu II. samostatná část díla "Vojáci a doba" ..., rok vyd. 1936, ABA001 CBA001 OLA001
The strategic importance of Czechoslovakia for Western Europe, rok vyd. 1936, BOA001
Válečné úvahy, rok vyd. 1936, ABA001
Vojenský význam Československa v Evropě, rok vyd. 1936, ABA001 BOA001
Bastionul cehoslovac (rumunsky), prefaţa şi traducerea de T. Cristureanu, rok vyd. 1937, ABA007
Obrana státu ... Vojáci a doba IV, rok vyd. 1937, ABA001 CBA001 OLA001
The Military Importance of Czechoslovakia in Europe, rok vyd. 1938, ABA001
Válka a voják v názorech a citech doby Němcová, Neruda, Kantilya, Mong-Dsi, Vigny, Jaurés, Bleibtreu, Dostojevskij, Emerson, Shaw, Barrés, Sinclair, Gorkij, rok vyd. 1938, ABA001
Rozhovor se skutečností, Stanislav Yester, rok vyd. 1939, BOA001
V úloze mouřenína Československá tragedie r. 1938, rok vyd. 1939, ABA001 ABA007 BOA001 CBA001 OLA001 OSA001 PNA001 ULG001
Ve službách nové Evropy - Rok před mikrofonem - Padesát přednášek, rok vyd. 1940, ABA001
Das Ende der Benesch-Republik Die tschechoslowakische Krise 1938, rok vyd. 1941, ABA001
Děje a bludy - O šířce evropské cesty, o zarostlé národní pěšince a nejvíce o této válce, rok vyd. 1941, ABA001 OLA001
O smyslu dnešní války - Cesty současné strategie, rok vyd. 1941, ABA001 BOA001
Ansprache des Ministers Emanuel Moravec auf dem Kongreß der Union nationaler Journalistenverbände 10.-12. April 1942 in Venedig, rok vyd. 1942, ABA001
Projev ministra Emanuela Moravce na kongresu Unie národních novinářských svazů 10.-12. dubna 1942 v Benátkách, rok vyd. 1942, ABA001 OLA001
Tatsachen und Irrtümer Der Weg ins neue Europa, die Tschechen und der gegenwärtige Krieg, rok vyd. 1942, ABA001
Tři roky před mikrofonem, rok vyd. 1942, ABA001
O český zítřek, rok vyd. 1943, ABA001 ABE323
Banská Bystrica, Jan Scheinost, Ant. J. Kožíšek, Karel Werner, s předmluvou Emanuela Moravce, rok vyd. 1944, ABA001
Zwischen Europa und Asien Die Sendung Russlands ...?, rok vyd. 1945, ABA001


Vysvětlivky
ABA001 - Národní knihovna, Klementinum 190, 110 00 Praha 1
ABA007 - Knihovna Akademie věd, Národní 3, 115 22 Praha 1
BOA001 - Moravská zemská knihovna, Kounicova 65a, 601 87 Brno
CBA001 - Jihočeská vědecká knihovna, Lidická 1, 370 59 České Budějovice
OLA001 - Vědecká knihovna, Bezručova 2, 779 11 Olomouc
OSA001 - Moravskoslezská vědecká knihovna, Prokešovo nám. 9, 728 00 Ostrava 1
PNA001 - Studijní a vědecká knihovna, Smetanovy sady 2, 305 48 Plzeň
ULG001 - Severočeská vědecká knihovna, W. Churchilla 3, 401 34 Ústí nad Labem
URL : https://www.valka.cz/Moravec-Emanuel-t13997#94699 Verze : 0
Ještě bych doplnil pár podrobností:

- Vyšší průmyslová škola, maturita 9.7.1912
- 3x ženat, 3 synové (Igor - popraven 1947 za členství ve Waffen-SS, Jiří, Pavel - zahynul v Německu při náletu)
- 28.7.1914 - odveden do rakousko-uherské armády
- 1915 - do ruského zajetí (Samarkand)
- 1916 - vstup do I. srbské dobrovolnické divize (poručík), velitel kulometné čety, zraněn u Amzači
- 1917 - přechod do čs. legií
- po PSV publikuje mj. v Lidových novinách, studuje a pak učí na VŠ válečné v Praze, píše knihy (Vojenský význam Československa ve střední Evropě), vybudoval si pověst významného vojenského odborníka
- 1937 - jako plukovník vede Prahou smuteční kondukt při pohřbu TGM
- při mobilizaci poslán ke Znojmu, kam měl směřovat hlavní úder wehrmachtu
- 28.9.1938 - snaží se přimět prezidenta Beneše a generála Syrového k obraně vlasti za každou cenu, dochází k rozkolu mezi ním a Benešem
- člen skupiny vojáků a politiků, kteří chtěli bránit republiku navzdory rozhodnutí prezidenta Beneše
- 5.10.1938 - v LN vydán jeho článek "Účtování a co dále" - předzvěst jeho názorového zlomu a východiskem pozdější kolaborace s Němci
- léto 1939 - okružní poznávací cesta po Říši - vrací se nadšen
- říjen 1939 - vychází jeho kniha V úloze mouřenína - program totální spolupráce s okupanty
- rukoudáním slibuje Heydrichovi věrnost Říši, je mu prominuta protiněmecká minulost
- oblíbenec Heydrichův i Frankův (nejradikálnější Vlajkaři posláni kvůli útokům na Moravce do KT). Heydrich nejvyšším úřadům v Berlíně o Moravcovi: "Plukovník Moravec sám je bývalý legionář, tedy protivník Habsburků, který až do roku 1938 na Benešovi vždy žádal, aby česká republika na základě sterého politického pojetí bojovala anebo zahynula bojující. Poněvadž tato cesta nebyla nastoupena, je od té doby důsledným zastáncem úplného připojení k říši. Je samozřejmě velmi ctižádostivý; tato povahová vlastnost však politické linii říše nikterak neškodí, naopak."
- 29.5.1942 - vládní nařízení o zřízení Kuratoria pro výchovu mládeže v Čechách a na Moravě - vzniká z Heydrichova popudu, vzorem HJ a Reichsarbeitsdienst (předsedou E. Moravec, činnost zahájena až 13.3.1943)
- 31.5.1942 - rozhlasový projev: "Stojíme-li jako vlastenci před volbou, má-li národ žít bez neplodné inteligence, anebo s ní společně zahynout, pak volím záchranu národa a neplodnou inteligenci i se všemi pražskými darmošlapy hodím přes palubu…" (druhý den se ve vyhlášce o popravených objevilo jméno spisovatele Vladislava Vančury…)
- svůj život ukončil vlastní rukou ze strachu před trestem od Čechů 5.5.1945 v obrněném voze
- jeho jméno je symbolem bezpříkladné zrady a kolaborace, stejně jako jméno norského nacistického premiéra Vidkuna Quislinga
- kolovala o něm řada vtipů
URL : https://www.valka.cz/Moravec-Emanuel-t13997#105821 Verze : 2
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více