Main Menu
User Menu

Třebotovice, Kasárny

Třebotovice, Barracks

     
Název:
Name:
Třebotovice, Kasárny
Originální název:
Original Name:
Kasárny Třebotovice
Další názvy:
Other Names:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Obec:
Municipality:
Třebotovice
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
48°57'37.300"N, 14°33'24.207"E
Vznik:
Established:
DD.MM.RRRR
Velitelé:
Commanders:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR, ( )
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:
01.06.1957-01.10.1958
2. radiotechnický uzel
2nd Electronic Post of 155th Electronic Regiment
01.06.1957-01.09.1969
317. radiotechnický uzel
317th Electronic Post
01.10.1958-01.09.1961
317. radiotechnická hláska
317th Electronic Post
01.09.1967-31.12.1992
Velitelské stanoviště 1. stíhacího leteckého pluku
Command Post of 1st Fighters Air Regiment
01.09.1967-01.03.1992
Velitelské stanoviště 53. radiotechnického praporu
Command Post of 53rd Electronic Batalion
01.09.1969-01.09.1977
530. místní radiotechnický uzel
530th Local Electronic Post
01.09.1977-01.03.1992
53. radiotechnický prapor
53rd Electronic Battalion
01.09.1977-01.03.1992
530. místní radiotechnická rota
530th Local Electronic Company
01.09.1977-DD.MM.1979
Rota velení Třebotovice
Command Company Trebotovice
01.09.1978-31.12.1992
Naváděcí stanoviště NS-3
Ground Control Intercept (GCI-3)
DD.MM.1979-30.11.1991
Rota Společného velitelského stanoviště Třebotovice
Company of Common Command Trebotovice
01.12.1991-31.12.1992
Provozní rota Třebotovice
Operational Company Trebotovice
01.03.1992-31.12.1992
530. středisko radiolokačního průzkumu
530th Radar Surveillance Centre
01.03.1992-31.12.1992
Spojovací rota Třebotovice
Signal Company Třebotovice
01.03.1992-31.12.1992
Velitelské stanoviště 53. skupiny radiolokačního průzkumu a uvědomování
Command Post of 53rd Radar Surveillance and Warning Group
01.01.1993-30.11.1993
53. skupina radiolokačního průzkumu a uvědomování
53rd Radar Surveillance and Warning Group
01.01.1993-31.12.1993
Naváděcí stanoviště NS-3 Třebotovice
Ground Control Intercept (GCI-3) Trebotovice
01.01.1993-31.12.1994
Provozní rota Třebotovice
Operational Company Trebotovice
01.01.1993-31.12.1994
Spojovací rota Třebotovice
Signal Company Třebotovice
01.01.1993-30.11.1993
Velitelské stanoviště 53. skupiny radiolokačního průzkumu a uvědomování Třebotovice
Command Post of 53rd Radar Surveillance and Warning Group Trebotovice
01.12.1993-31.12.1994
42. skupina radiolokačního průzkumu a uvědomování
42nd Radar Surveillance and Warning Group
01.12.1993-31.12.1994
420. středisko radiolokačního průzkumu
420th Radar Surveillance Centre
01.12.1993-31.12.1994
Velitelské stanoviště 42. skupiny radiolokačního průzkumu a uvědomování
Command Post of 42nd Radar Surveillance and Warning Group
01.01.1994-30.09.2000
Naváděcí stanoviště NS-2 Třebotovice
Ground Control Intercept Trebotovice
01.01.1995-30.09.1995
420. středisko radiolokačního průzkumu
420th Radar Surveillance Centre
01.01.1995-30.09.1995
Prapor zabezpečení velení Třebotovice
Command Support Battalion Trebotovice
01.01.1995-31.09.1997
Velitelské stanoviště 42. radiotechnické brigády
Command Post of 42nd Electronic Brigade
01.10.1995-30.09.1997
Prapor velení a uvědomování Třebotovice
Command and Warning Battalion Trebotovice
01.10.1995-30.09.1997
Rota průzkumu vzdušného prostoru Třebotovice
Airspace Surveillance Company Trebotovice
01.10.1997-31.12.2003
14. středisko radiolokačního průzkumu Třebotovice
14th Radar Surveillance Centre Třebotovice
01.01.2004-30.09.2007
266. středisko radiolokačního průzkumu
266th Radar Surveillance Centre
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
530. středisko radiolokačního průzkumu
530th Radar Surveillance Centre


DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Zánik:
Cancelled:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, skupina ČSLA, fond 00000 (53. radiotechnický prapor),
URL : https://www.valka.cz/Trebotovice-Kasarny-t139943#455028Verze : 0
MOD
Radiolokační stanoviště Třebotovice

(Třebotovice, kasárny :
Loc: 48°57'37.300"N, 14°33'24.207"E

Stanoviště RL techniky:
Loc: 48°57'36.539"N, 14°33'7.590"E

Stanoviště RL techniky "malovýškový systém":
Loc: 48°57'53.999"N, 14°33'29.666"E
Zdroj: www.mapy.cz
Vlastní archiv
URL : https://www.valka.cz/Trebotovice-Kasarny-t139943#408989Verze : 2
.
URL : https://www.valka.cz/Trebotovice-Kasarny-t139943#636556Verze : 0