Main Menu
User Menu

Zolná, Letiště Zolná [RRRR-RRRR]

Zolna Field / Letisko Zolná

     
Název:
Name:
Zolná, Letiště
Originální název:
Original Name:
Letisko Zolná
Další názvy:
Other Names:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Obec:
Municipality:
Zolná1)
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
48°35'18.5"N 19°13'25.60"E
Vznik:
Established:
DD.MM.RRRR
Velitelé:
Commanders:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR, ( )
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:


DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Zánik:
Cancelled:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
1) Zolná (48°35'58.42"N 19°13'25.87"E) je v súčastnosti mestská časť mesta Zvolen.
Zdroje:
Sources:
Vojenský archiv
URL : https://www.valka.cz/Zolna-Letiste-Zolna-RRRR-RRRR-t139524#455368Verze : 0
MOD
Letisko Zolná bolo rekognoskované ako potencionálna vzletová a pristávacia plocha už v prvej polovici septembra 1944 dôstojníkmi slovenského letectva. Jej úmyslom bolo rozptýliť povstalecké letectvo mimo exponovaného letiska Tri Duby vzhľadom na neustávajúci záujem detašmánu nemeckej III. Kampfbeobachter Schule, umiestnenej na letisku Piešťany. Územie budúceho letiska od severu ohraničené obcou Zolná, na juhu meandrami potoka Hučava a na východe a západe hradskými bolo vtedy uznané ako spôsobilé pre činnosť stíhacích lietadiel.
Poobede 17. septembra 1944 pristáli na lúkach Dolné lazy južne od obce Zolná dve perute 1. československého samostatného stíhacieho leteckého pluku, (21 stíhacích lietadiel typu La-5FN).
Úlohou stíhacieho pluku na Slovensku bolo získať vzdušnú nadvládu nad povstaleckým územím, podporovať v bojoch vlastné pozemné jednotky a zároveň v týchto istých činnostiach brániť pôsobeniu nemeckej Luftwaffe. Významnou úlohou stíhacieho pluku bolo chrániť pred útokmi nemeckých lietadiel letisko Tri Duby, ktoré bolo situované len 8 kilometrov na severozápad od Zolnej.
Prvou bojovou akciou pluku bol nálet na letisko Piešťany, operatívne naplánovaný hneď na druhý deň po prílete.
Keď letisko Zolná bolo nepoužiteľné z dôvodu jesenných dažďov a rozmoknutého trávnatého povrchu, stíhači operovali z núdzového letiska Rohozná pri Brezne a nakoniec aj zo samotného letiska Tri Duby.


Zdroj:
vanovcan.blog.sme.sk
lmk-zvolen.procad.sk
Foto:
Zolna 01-03: Juraj Vanovčan (Zverejnené s láskavým dovolením autora)
lmk-zvolen.procad.sk
www.letka13.sk
Zolná, Letiště Zolná [RRRR-RRRR] - Pohľad na bývalé letisko od východnej cesty smerom na západ. Z týchto miest štartovali Lavočkiny smerom k obzoru. Na konci letiska vidno rad stromov tiahnúci sa popri bývalej západnej hradskej. Za zalesnenými vŕškami vidno obrysy Kremnických vrchov.

Pohľad na bývalé letisko od východnej cesty smerom na západ. Z týchto miest štartovali Lavočkiny smerom k obzoru. Na konci letiska vidno rad stromov tiahnúci sa popri bývalej západnej hradskej. Za zalesnenými vŕškami vidno obrysy Kremnických vrchov.
Zolná, Letiště Zolná [RRRR-RRRR] - Pohľad od brehu potoka Hučava cez plochu bývalého letiska smerom na východ, na Poľanu.

Pohľad od brehu potoka Hučava cez plochu bývalého letiska smerom na východ, na Poľanu.
Zolná, Letiště Zolná [RRRR-RRRR] - Stíhacie lietadlá boli umiestnené a zamaskované proti leteckému prieskumu pod stromami v meandroch potoka Hučava v plytkých krytoch vyhĺbených za pomoci civilného obyvateľstva. Napríklad tu.

Stíhacie lietadlá boli umiestnené a zamaskované proti leteckému prieskumu pod stromami v meandroch potoka Hučava v plytkých krytoch vyhĺbených za pomoci civilného obyvateľstva. Napríklad tu.
Zolná, Letiště Zolná [RRRR-RRRR] - Zdroj foto: www.letka13.sk

Zdroj foto: www.letka13.sk
URL : https://www.valka.cz/Zolna-Letiste-Zolna-RRRR-RRRR-t139524#453907Verze : 0
MOD