Main Menu
User Menu

Středisko vzdušných sil pro velení, řízení a inovace [1998-1999]

Air Force Command and Control Training and Innovation Center

     
Název:
Name:
Středisko vzdušných sil pro velení, řízení a inovace
Originální název:
Original Name:
Air Force Command and Control Training and Innovation Center
Datum vzniku:
Raised/Formed:
15.09.1998
Předchůdce:
Predecessor:
505. vyhodnocovací skupina řízení a velení
Datum zániku:
Disbanded:
15.04.1999
Nástupce:
Successor:
Skupina vzdušných sil pro velení, řízení a inovace
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
15.09.1998-15.04.1999 ?
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?
Velitel:
Commander:
15.09.1998-15.04.1999 Lindsley, Marc H. (Colonel)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

Poznámka:
Note:
Zdroje:
Sources:
www.afhra.af.mil

URL : https://www.valka.cz/Stredisko-vzdusnych-sil-pro-veleni-rizeni-a-inovace-1998-1999-t138884#453031Verze : 0
MOD