Main Menu
User Menu

314. transportní křídlo [1991- ]

314th Airlift Wing

     
Název:
Name:
314. transportní křídlo
Originální název:
Original Name:
314th Airlift Wing
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.12.1991
Předchůdce:
Predecessor:
314. taktické transportní křídlo
Datum zániku:
Disbanded:
DD.MM.RRRR
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.12.1991-01.07.1993 22. letecká armáda
01.07.1993-01.10.1993 15. letecká armáda
01.10.1993-01.04.1997 8. letecká armáda
01.04.1997-DD.MM.RRRR 19. letecká armáda
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?
Velitel:
Commander:
30.09.1991-18.06.1993 Wax, Charles J. (Colonel)
18.06.1993-20.05.1994 Buckingham, Frederic N. (Brigadier General)
20.05.1994-15.07.1996 Streater, Donald A. (Brigadier General)
15.07.1996-24.09.1998 Holbein, Jack R. Jr (Brigadier General)
24.09.1998-18.07.2001 Fletcher, Paul J. (Brigadier General)
18.07.2001-15.09.2003 Scott, David J. (Brigadier General)
15.09.2003-09.09.2005 Reheiser, Joseph M. (Brigadier General)
09.09.2005-16.05.2007 Self, Kip L. (Brigadier General)
16.05.2007-01.10.2008 Schatz, Rowayne A. Jr (Brigadier General)
01.10.2008-20.08.2010 Hyde, Charles K. (Colonel)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
01.12.1991-DD.MM.RRRR 314. logistická skupina
01.12.1991-DD.MM.RRRR 314. operační skupina
13.09.2002-DD.MM.RRRR 314. skupina údržby

Ručně vyplněné položky:
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
Zdroje:
Sources:
www.afhra.af.mil
URL : https://www.valka.cz/314-transportni-kridlo-1991-t138681#452828Verze : 3
MOD