Main Menu
User Menu

302. transportní křídlo [1992- ]

302nd Airlift Wing

     
Název:
Name:
302. transportní křídlo
Originální název:
Original Name:
302nd Airlift Wing
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.02.1992
Předchůdce:
Predecessor:
302. taktické transportní křídlo
Datum zániku:
Disbanded:
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.02.1992-01.07.1994 4. letecká armáda
01.07.1994-01.04.1997 10. letecká armáda
01.04.1997-DD.MM.RRRR 22. letecká armáda
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?
Velitel:
Commander:
01.02.1992-02.08.1992 Winner, Robert J. (Colonel)
02.08.1992-09.06.1996 Hatcher, Walter T. III (Brigadier General)
09.06.1996-24.10.1999 Pieczynski, Bernard J. (Brigadier General)
24.10.1999-11.07.2004 Moss, Richard R. (Brigadier General)
11.07.2004-31.03.2006 Kane, William P. (Brigadier General)
31.03.2006-18.01.2009 Muscatell, James J. Jr (Colonel)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
01.08.1992-DD.MM.RRRR 302. logistická skupina
01.08.1992-DD.MM.RRRR 302. operační skupina
01.08.1992-DD.MM.RRRR 302. skupina zabezpečení
01.08.1992-01.10.1994 934. transportní skupina
01.10.2002-DD.MM.RRRR 302. skupina údržby

Ručně vyplněné položky:
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
Zdroje:
Sources:
www.afhra.af.mil
URL : https://www.valka.cz/302-transportni-kridlo-1992-t138653#452800Verze : 0
MOD