Main Menu
User Menu

89. vojenské transportní křídlo, pro zvláštní mise [1965-1977]

89th Military Airlift Wing, Special Mission

     
Název:
Name:
89. vojenské transportní křídlo, pro zvláštní mise
Originální název:
Original Name:
89th Military Airlift Wing, Special Mission
Datum vzniku:
Raised/Formed:
27.12.1965
Předchůdce:
Predecessor:
89. stíhací bombardovací křídlo
Datum zániku:
Disbanded:
30.09.1977
Nástupce:
Successor:
89. vojenská transportní skupina
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
27.12.1965-01.07.1976 ?
01.07.1976-30.09.1977 76. transportní divize
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?
Velitel:
Commander:
27.12.1965-07.01.1966 -, - (-)
08.01.1966-01.03.1967 Wilder, Harlan C. (Colonel)
01.03.1967-25.11.1969 Williams, John G. (Colonel)
25.11.1969-29.12.1972 Gradwell, Burgess (Colonel)
29.12.1972-28.07.1975 Wallace, Jay R. (Colonel)
28.07.1975-23.06.1976 Young, Stewart (Colonel)
23.06.1976-30.09.1977 Gardner, Paul E. (Brigadier General)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
Zdroje:
Sources:
www.afhra.af.mil
URL : https://www.valka.cz/89-vojenske-transportni-kridlo-pro-zvlastni-mise-1965-1977-t138593#452740Verze : 0
MOD


C-140B v Hill Aerospace Museum. Tento stroj byl používán v letech 1966-1977 mimo jiné prezidentem Johnsonem - proto nese prezidentskou pečeť.


Linked from : https://www.valka.cz/topic/postview/493941
URL : https://www.valka.cz/89-vojenske-transportni-kridlo-pro-zvlastni-mise-1965-1977-t138593#493942Verze : 0
MOD