Main Menu
User Menu

448. bombardovací skupina (velmi těžká) [1945-1946]

448th Bombardment Group (Very Heavy)

     
Název:
Name:
448. bombardovací skupina (velmi těžká)
Originální název:
Original Name:
448th Bombardment Group (Very Heavy)
Datum vzniku:
Raised/Formed:
DD.08.1945
Předchůdce:
Predecessor:
448. bombardovací skupina (těžká)
Datum zániku:
Disbanded:
04.08.1946
Nástupce:
Successor:
448. bombardovací skupina (velmi těžká)
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
15.07.1945-21.03.1946 2. letecká armáda
21.03.1946-04.08.1946 Velitelství strategického letectva
Dislokace:
Deployed:
15.07.1945-08.09.1945 Sioux Falls, Sioux Falls Army Airfield
08.09.1945-DD.12.1945 McCook, McCook Army Airfield
DD.12.1945-04.08.1946 Fort Worth, Fort Worth AAF
Velitel:
Commander:
DD.09.1945-04.08.1946 Ericksen, John G (Colonel)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

Poznámka:
Note:
Zdroje:
Sources:
en.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/448-bombardovaci-skupina-velmi-tezka-1945-1946-t137860#452004Verze : 1
MOD