Main Menu
User Menu

CZK - D-032a (automobilní rýpadlo)

D-032a


Automobilní rýpadlo postavené na bázi nákladního vozu TATRA T-138 PP6V je určeno k rozpojování, těžení a nakládání zeminy při budování okopů pro bojovou techniku, stavebních výkopů pro úkryty, budování zákopů a ochranných okopů.


Výroba: 1969 - 1974, ZŤS TisovecTechnicko-taktická data
Hmotnost: 19 100 kg
Obsluha: 2 osoby (strojník a řidič)


Rozměry:
- délka s výškovou lopatou: 9 500 mm
- délka s hloubkovou lopatou: 10 700 mm
- šířka: 2 540 mm
- výška: 4 000 mm


Ovládání rýpadla: pneumatické, pomocí stlačeného vzduchu


Maximální rychlost: 50 km/h


Parametry pracovního nástroje
Objem:
- lopaty výškové: 0,5 m3
- lopaty hloubkové: 0,5 m3


Maximální vysýpací výška:
- lopata výšková: 6 150 mm
- lopata hloubková: 3 500 mm


Maximální rýpací hloubka pod úrovní rýpadla:
- lopata výšková: 800 mm
- lopata hloubková: 3 700 mm
URL : https://www.valka.cz/CZK-D-032a-automobilni-rypadlo-t13779#51217Verze : 0
MOD
...
CZK - D-032a (automobilní rýpadlo) - (ATOM)

(ATOM)
URL : https://www.valka.cz/CZK-D-032a-automobilni-rypadlo-t13779#147118Verze : 0
MOD
...
CZK - D-032a (automobilní rýpadlo) - Automobilové rýpadlo na podvozku terénneho vozidla TATRA T-148

Automobilové rýpadlo na podvozku terénneho vozidla TATRA T-148
URL : https://www.valka.cz/CZK-D-032a-automobilni-rypadlo-t13779#254840Verze : 0
Automobilové lopatové rýpadlo D-032a je lanové rýpadlo na automobilovom podvozku T-138 PP6V. Pracuje prerušovane - cyklicky. Je vhodné na menší rozsah prác, ktoré je nutné vykonať v krátkom čase na rôznych vzájomne vzdialených miestach. Dá sa použiť k prácam pri zabezpečení ochrany živej sily a bojovej techniky, pohybu vojsk a pri odstraňovaní následkov použitia zbraní hromadného ničenia.

Využitie rýpadla :

- hĺbenie výkopov pre budovanie opevňovacích objektov,
- hĺbenie zákopov a odvodňovacích rýh,
- dokončovanie opevňovacích objektov,
- nakladanie hornín na dopravné prostriedky pri budovaní povrchových objektov alebo pri oprave komunikácií,
- odstraňovanie trosiek muriva a závalov v sídliskách, uvoľňovanie komunikácií pre pohyb vojsk,
- vytváranie protipožiarnych ochranných pásov apod.

Hlavné časti rýpadla :

- automobilový podvozok,
- spodný rám a otočná dráha,
- otočná plošina,
- motor T 924-A 31,
- prevody, náhon otáčania, brzdy,
- kozlík - nesie na lane a kladkách pracovné ústrojenstvo,
- pracovné ústrojenstvo : výložník, rameno lopaty, lopata, záves lopaty, laná, ovládacie a kontrolné ústrojenstvo - vzduchové ovládanie ( kompresor ATMOS W 115/80),
- kry strojovne a kabína strojníka - slúži k ovládaniu stroja a k ochrane pred vplyvom počasia,
- elektrické príslušenstvo ( napätie 24 V) a naftové kúrenie ( len u D-032a),
- hydraulické podpery.


Rozdiel medzi D-031a a D-032a :

- D-031a má dve hydraulické podpery - D-032a štyri,

Lopata

Slúži k rozpojovaniu, naberaniu, prenášaniu a vysypávanie horniny. Je jednotná pre použitie ako výšková i ako hĺbková. Má hranolovitý tvar a je zvarená z niekoľkých častí. V oceloliatinovom štíte sú 4 čelné zuby ( hĺbková lopata ma na každej strane po jednom bočnom zube).

Laná

Majú priemer 16 mm :

- lano výložníku,
- lano lopaty,
- lano k preklopeniu hĺbkovej lopaty.


Hlavné technické údaje D-032A :

Typ automobilového podvozku : T 138

Motor podvozku : T 928
Motor rýpadla : T 924 - A 31
Výkon : 60 k pri 1800 ot./min.

Obsah lopaty v m³ : 0,4 5

Ovládanie rýpadla : stlačeným vzduchom

Rozmery v mm:

Dĺžka :
Šírka : 2540
Výška : 4000

Hmotnosť kg : 19400

Max. rýchlosť :

Komunikácie : 50 km/hod.
Terén : 10 km/hod.

Zdroj : Žen-21-4 Automobilové lopatové rýpadlá ( D-031a, D-032a) - predpis ČSLA, Praha 1974
CZK - D-032a (automobilní rýpadlo) - Rameno.

Rameno.
CZK - D-032a (automobilní rýpadlo) - Podpera.

Podpera.
CZK - D-032a (automobilní rýpadlo) - Hĺbková lopata.

Hĺbková lopata.
CZK - D-032a (automobilní rýpadlo) - Výšková lopata.

Výšková lopata.
CZK - D-032a (automobilní rýpadlo) - Ovládače.

Ovládače.
CZK - D-032a (automobilní rýpadlo) - Lopata.

Lopata.
CZK - D-032a (automobilní rýpadlo) - Dosahy.

Dosahy.
CZK - D-032a (automobilní rýpadlo) - Rýpadlo D-032a.

Rýpadlo D-032a.
URL : https://www.valka.cz/CZK-D-032a-automobilni-rypadlo-t13779#369729Verze : 0