Main Menu
User Menu

381. výcviková skupina [1994- ]

381st Training Group

     
Název:
Name:
381. výcviková skupina
Originální název:
Original Name:
381st Training Group
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.04.1994
Předchůdce:
Predecessor:
381. strategické raketové křídlo
Datum zániku:
Disbanded:
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.04.1994-DD.MM.RRRR ?
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?
Velitel:
Commander:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

Poznámka:
Note:
Zdroje:
Sources:
https://en.wikipedia.org/wiki/381st_Training_Group
URL : https://www.valka.cz/381-vycvikova-skupina-1994-t137711#451855Verze : 1
MOD