Main Menu
User Menu

339. stíhací-bombardovací skupina [1943-1944]

339th Fighter-Bomber Group

     
Název:
Name:
339. stíhací-bombardovací skupina
Originální název:
Original Name:
339th Fighter-Bomber Group
Datum vzniku:
Raised/Formed:
DD.08.1943
Předchůdce:
Predecessor:
339. bombardovací skupina (střemhlavá)
Datum zániku:
Disbanded:
DD.05.1944
Nástupce:
Successor:
339. stíhací skupina
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
DD.08.1943-01.09.1943 3. velitelství stíhacího letectva
01.09.1943-04.04.1944 4. velitelství stíhacího letectva
04.04.1944-DD.MM.RRRR 66. stíhací křídlo
Dislokace:
Deployed:
DD.07.1943-01.09.1943 Walterboro, Walterboro Army Airfield
01.09.1943-DD.03.1944 Rice, Rice Army Airfield
04.04.1944-DD.05.1944 Cambridge, US Army Air Force Station 378

Velitel:
Commander:
19.02.1943-DD.08.1943 Galusha, Harry L (Major)
DD.08.1943-DD.05.1944 Henry, John B Jr (Colonel)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

Poznámka:
Note:
Zdroje:
Sources:
https://en.wikipedia.org/wiki/339th_Fighter_Group
URL : https://www.valka.cz/339-stihaci-bombardovaci-skupina-1943-1944-t137578#451722Verze : 0
MOD