Main Menu
User Menu

325. skupina Letecké služby [1945-1945]

325th Air Service Group

     
Název:
Name:
325. skupina Letecké služby
Originální název:
Original Name:
325th Air Service Group
Datum vzniku:
Raised/Formed:
26.04.1945
Předchůdce:
Predecessor:
325. provozní skupina
Datum zániku:
Disbanded:
26.11.1945
Nástupce:
Successor:
325. skupina bojového zabezpečení
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
26.04.1945-19.11.1945 ?
19.11.1945-26.11.1945 Velitelství bojových služeb
Dislokace:
Deployed:
26.04.1945-03.07.1945 Langford Lodge
03.07.1945-19.11.1945 Burtonwood
25.11.1945-26.11.1945 Edison, Camp Kilmer
Velitel:
Commander:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

Poznámka:
Note:
Zdroje:
Sources:
www.afhra.af.mil
URL : https://www.valka.cz/325-skupina-Letecke-sluzby-1945-1945-t137533#451677Verze : 3
MOD