Main Menu
User Menu

CZK - D-031a (automobilní rýpadlo)

D-031a


Automobilní rýpadlo postavené na bázi nákladního vozu TATRA T-138 PP6V je určeno k rozpojování, těžení a nakládání zeminy při budování okopů pro bojovou techniku, stavebních výkopů pro úkryty, budování zákopů a ochranných okopů.Technicko-taktická data
Hmotnost: ~ 18 000 kg
Obsluha: 2 osoby (strojník a řidič)


Rozměry:
- délka: 9 300 mm
- šířka: 2 450 mm
- výška: 3 960 mm


Ovládání rýpadla: pneumatické, pomocí stlačeného vzduchu


Parametry pracovního nástroje
Objem:
- lopaty výškové: 0,4 m3
- lopaty hloubkové: 0,4 m3


Šíře rýhy
- lopata výšková: 500 mm
- lopata hloubková: 500 mm


Maximální dosah:
- lopata výšková: 6 850 mm
- lopata hloubková: 7 700 mm


Maximální vysýpací výška:
- lopata výšková: 5 500 mm
- lopata hloubková: 3 500 mm


Vysýpací výše při maximálním dosahu:
- lopata výšková: 1 500 mm
- lopata hloubková: 2 850 mm


Maximální rýpací hloubka pod úrovní rýpadla:
- lopata výšková: 800 mm
- lopata hloubková: 4 000 mm
CZK - D-031a (automobilní rýpadlo) - (Vojenská technika)

(Vojenská technika)
URL : https://www.valka.cz/CZK-D-031a-automobilni-rypadlo-t13739#51051Verze : 0
MOD
Automobilové lopatové rýpadlo D-031a je lanové rýpadlo na automobilovom podvozku T 138. Pracuje prerušovane – cyklicky. Je vhodné na menší rozsah prác, ktoré je nutné vykonať v krátkom čase na rôznych vzájomne vzdialených miestach. Dá sa použiť k prácam pri zabezpečení ochrany živej sily a bojovej techniky, pohybu vojsk a pri odstraňovaní následkov použitia zbraní hromadného ničenia.


Využitie rýpadla :


- hĺbenie výkopov pre budovanie opevňovacích objektov,
- hĺbenie zákopov a odvodňovacích rýh,
- dokončovanie opevňovacích objektov,
- nakladanie hornín na dopravné prostriedky pri budovaní povrchových objektov alebo pri oprave komunikácií,
- odstraňovanie trosiek muriva a závalov v sídliskách, uvoľňovanie komunikácií pre pohyb vojsk,
- vytváranie protipožiarnych ochranných pásov apod.


Hlavné časti rýpadla :


- automobilový podvozok,
- spodný rám a otočná dráha,
- otočná plošina,
- motor T 924-A 31,
- prevody, náhon otáčania, brzdy,
- kozlík – nesie na lane a kladkách pracovné ústrojenstvo,
- pracovné ústrojenstvo : výložník, rameno lopaty, lopata, záves lopaty, laná, ovládacie a kontrolné ústrojenstvo – vzduchové ovládanie ( kompresor ATMOS W 115/80),
- kry strojovne a kabína strojníka – slúži k ovládaniu stroja a k ochrane pred vplyvom počasia,
- elektrické príslušenstvo ( napätie 24 V) a naftové kúrenie ( len u D-032a),
- hydraulické podpery.Rozdiel medzi D-031a a D-032a :


- D-031a má dve hydraulické podpery – D-032a štyri, o.i.


Lopata


Slúži k rozpojovaniu, naberaniu, prenášaniu a vysypávanie horniny. Je jednotná pre použitie ako výšková i ako hĺbková. Má hranolovitý tvar a je zvarená z niekoľkých častí. V oceloliatinovom štíte sú 4 čelné zuby ( hĺbková lopata ma na každej strane po jednom bočnom zube).


Laná


Majú priemer 16 mm :


- lano výložníku,
- lano lopaty,
- lano k preklopeniu hĺbkovej lopaty.


Hlavné technické údaje D-031A :Typ automobilového podvozku : T 138


Motor podvozku : T 928


Motor rýpadla : T 924 - A 31
Výkon : 60 k pri 1800 ot./min.


Obsah lopaty v m³ : 0,4


Ovládanie rýpadla : stlačeným vzduchom


Rozmery v mm:


Dĺžka :
Šírka : 2540
Výška : 4000Hmotnosť kg : 17500


Max. rýchlosť :


Komunikácie : 50 km/hod.
Terén : 10 km/hod.


Zdroj : Žen-21-4 Automobilové lopatové rýpadlá ( D-031a, D-032a) - predpis ČSLA, Praha 1974
CZK - D-031a (automobilní rýpadlo) - Podpera.

Podpera.
CZK - D-031a (automobilní rýpadlo) - Ovládače.

Ovládače.
CZK - D-031a (automobilní rýpadlo) - Lopata.

Lopata.
CZK - D-031a (automobilní rýpadlo) - Rameno.

Rameno.
CZK - D-031a (automobilní rýpadlo) - Výšková lopata.

Výšková lopata.
CZK - D-031a (automobilní rýpadlo) - Hĺbková lopata.

Hĺbková lopata.
URL : https://www.valka.cz/CZK-D-031a-automobilni-rypadlo-t13739#369645Verze : 0
Automobilové rýpadlo na podvozku terénneho vozidla TATRA T 138 pri výkone ....
CZK - D-031a (automobilní rýpadlo) - Rýpadlo D-031a ...

Rýpadlo D-031a ...
CZK - D-031a (automobilní rýpadlo) - Záber na rýpadlo D - 031-a © millitaryvehicles.cz

Záber na rýpadlo D - 031-a © millitaryvehicles.cz
CZK - D-031a (automobilní rýpadlo) - Rýpadlo D - 031 - a na podvozku T 138 v službe ČSLA   © VOJENSKÁ TECHNIKA  1965

Rýpadlo D - 031 - a na podvozku T 138 v službe ČSLA © VOJENSKÁ TECHNIKA 1965
URL : https://www.valka.cz/CZK-D-031a-automobilni-rypadlo-t13739#227401Verze : 0
Automobilové rýpadlo D-031 na podvozku T 138 PP6 V.Zdroj : Katalóg vozidiel a podvozkov - OOP-odbyt TATRA, n.p. Kopřivnice
CZK - D-031a (automobilní rýpadlo) - Podvozok PP 6 V.

Podvozok PP 6 V.
URL : https://www.valka.cz/CZK-D-031a-automobilni-rypadlo-t13739#390938Verze : 0