Main Menu
User Menu

SS - U-3 (1935)

U-3

U-3

     
Název:
Name:
U-3
Originální název:
Original Name:
U-3
Kategorie:
Category:
pobřežní ponorka
Třída:
Class:
Typ IIA
Kódové označení:
Pennant Number:
U-3
Loděnice:
Builder:
Deutsche Werke AG, Kiel /
Založení kýlu:
Laid Down:
11.02.1935
Spuštění na vodu:
Launched:
19.07.1935
Uvedení do služby:
Commissioned:
06.08.1935
Vyřazení ze služby:
Decommissioned:
01.08.1944 rozebrána na náhradní díly / Cannibalized for Spare Parts
Potopené lodě:
Sunk Ships:
30.09.1939 Gun (1198 GRT)
30.09.1939 Vendia (1150 GRT)
Velitel:
Commander:
06.08.1935-01.06.1937 Meckel, Hans (Oberleutnant zur See)
01.06.1937-29.09.1937 Meckel, Hans (Kapitänleutnant)
30.09.1937-DD.07.1938 Heinicke, Ernst Günter (Oberleutnant zur See)
29.10.1938-01.06.1939 Schepke, Joachim (Oberleutnant zur See)
01.06.1939-02.01.1940 Schepke, Joachim (Kapitänleutnant)
03.01.1940-28.07.1940 Schreiber, Gerd (Kapitänleutnant)
29.07.1940-10.11.1940 Franzke, Helmut (Kapitänleutnant)
11.11.1940-02.07.1941 Bülow, Otto von (Kapitänleutnant)
03.07.1941-02.03.1942 Trojer, Hans Hartwig (Oberleutnant zur See)
03.03.1942-30.09.1942 Zander, Joachim (Oberleutnant zur See)
01.10.1942-01.04.1943 Zoller, Herbert (Leutnant zur See)
01.04.1943-18.05.1943 Zoller, Herbert (Oberleutnant zur See)
19.05.1943-01.02.1944 Hartmann, Ernst (Leutnant zur See)
01.02.1944-09.06.1944 Hartmann, Ernst (Oberleutnant zur See)
10.06.1944-16.07.1944 Neumeister, Hermann (Leutnant zur See)
Jednotka:
Unit:
06.08.1939-DD.11.1937 Schulverband der U-Bootschule
DD.11.1937-30.06.1940 Ponorková školní flotila
01.07.1940-01.08.1944 21. ponorková flotila
Poznámka:
Note:
potopena 2 obchodní plavidla (2.348 BRT)
Zdroje:
Sources:
http://uboat.net/ ; http://www.u-boote-online.de/ ; http://www.wikipedia.org/ ; http://www.ubootwaffe.net/
URL : https://www.valka.cz/SS-U-3-1935-t13696#375100Verze : 5
MOD

U-3
Číslo zakázky
- werk 238


Číslo polní pošty
- M 01 385


Domovský přístav
- Kiel /
- Wilhelmshaven /
- Neustadt in Holstein /Doba hlídky / Period of Patrol : Velitel / Commander : Popis / Description : Úspěchy / Successes :
04.09.1939-08.09.1939 Kapitänleutnant Joachim Schepke 1. bojová plavba, trvající 5 dní
Ponorka vyplula z přístavu Wilhelmshaven v Německu, ale už po pěti dnech se vrátila zpět na základnu
nebylo potopeno žádné nepřátelské plavidlo
13.09.1939-24.09.1939 Kapitänleutnant Joachim Schepke 2. bojová plavba, trvající 12 dní
Plavidlo U-1 opustilo základnu ve Wilhelmshaven v Německu a operovalo u pobřezí Nizozemska a v oblasti lodních tras mezi Nizozemskem a Spojeným království, poté se vrátilo opět do Wilhelmshaven v Německu
nebylo potopeno žádné nepřátelské plavidlo
27.09.1939-03.10.1939 Kapitänleutnant Joachim Schepke 3. bojová plavba, trvající 7 dní
Ponorka po vyplutí z přístavu ve Wilhelmshaven v Německu a v průběhu plavby hlídkovala v pobřežních vodách Dánska, kde v oblasti mezi Norskem a Dánskem potopila dvě obchodní lodi. Po týdnu plavby dorazila do přístavu v Kielu
torpédována a potopena dánská nákladní loď Vendia a švédská nákladní loď Gun
16.03.1940-29.03.1940 Kapitänleutnant Gerd Schreiber 4. bojová plavba, trvající 14 dní
Po vyplutí z Kielu v Německu operovala na západních přístupech do průlivu Skagerrak a svou hlídku zakončila na základně ve Wilhelmshaven v Německu
nebylo potopeno žádné nepřátelské plavidlo
12.04.1940-19.04.1940 Kapitänleutnant Gerd Schreiber 5. bojová plavba, trvající 8 dní
Po vyplutí z Wilhelmshaven operovala ponorka v Severním moři v prostoru na přístupech k přístavům v Dánsku a jižním Norsku, poté se vrátila zpět do Wilhelmshaven v Německu
nebylo potopeno žádné nepřátelské plavidlo
Datum / Date : Událost / Event :
02.02.1935 objednána stavba plavidla
30.09.1939 v dopoledních hodinách byla palbou z kanónu zastavena dánská obchodní loď Vendia (v té době neutrálního státu). Dále se již výpovědi obou stran rozchází, dle výpovědi německého kapitána ponorky (Schepke) se dánský parník pokusil německou ponorku taranovat a z rozhodnutí kapitána U-3 bylo bez většího míření vystřeleno torpédo, které zasáhlo záď plavidla, za několik minut poté následovala exploze po které se Vendia okamžitě potopila. Přežilo 6 členů posádky, kteří byli krátce poté předáni na jiné dánské plavidlo. Ještě před stupem Dánska do války dánský námořní soud tuto událost vyšetřoval, přičemž dle výslechu přeživší posádky se dánské plavidlo v žádném případě nepokusilo taranovat ponorku a situace mohla vzniknout zastavením plavidla v kombinaci se silným proudem a celkově neklidným mořem (včetně vysokých vln) ... Celá událost skončila podáním formálního protestu dánského ministra zahraničí na německé ambasádě v Kodani.
Ve večerních hodinách ve vzdálenosti 30 nm od pobřeží Dánska byl zastaven švédský obchodní parník Gun a po prohlídce dokumentů k nákladu, které přinesl kapinán nákladní lodi na ponorku, byla jeho část vyhodnocena jako kontrabant (jednalo se o 56 tun zbraní/munice). Ihned po zadržení kapitána parníku se začal samotný parník pohybovat, přičemž po dopolední zkušenosti s dánským plavidlem byl ihned vyslan 4 členný tým, který se nalodil na nákladní loď. Brzy poté byla U-3 nucena se ponořit, protože zpozorovala na hladině plující nepřátelskou ponorku HMS Thistle (N 24), následovalo vystřelení torpéda G7, které bylo neúspěšné. Na to se britská ponorka potopila podeplula švédský parník, netušíc že na jeho palubě pokládal německý tým výbušniny a připravoval plavidlo k potopení, podeplula švédské plavidlo a po hodině se vynořilo a opustilo oblast. Mezitím byla z parníku evakuována posádka v záchraných člunech a posléze loď opustili i němečtí námořníci z ponorky, nálože byly rozmístěny a ventily otevřeny. Teď už trosečníci byli vyzvednuti dánským obchodním plavidlem Dagmar a to včetně Němců. V brzkých ranních hodinách následujícího dne bylo dánské plavidlo zastaveno ponorkou U-3, byl vyzvednut německý naloďovací tým a ponorka se vrátila za švédkým plavidlem Gun, které teď bezcílně driftovalo a jedním torpédem ho definitivně potopilo v ranních hodinách 1. října 1939
16.04.1940 britská ponorka HMS Porpoise (N 14), operující v norských pobřežních vodách, vypálila salvu 6 torpéd na U-3 a po chvíli zaslechla posádka výbuch, díky kterému se dospělo k závěru, že potopila U-3. Ve skutečnosti se jednalo o výbuch torpéda G7, které naopak vypálila U-3 na HMS Porpoise (N 14), přičemž minula a torpédo po uplynutí předem dané doby samo detonovalo.
01.08.1944 ponorka U-3 byla vyřazena v Neustadt in Holstein a postupně kanibalizována z důvodu nedostatku náhradních dílů.
03.05.1945 chátrající plavidlo bylo zajato britskými silami na konci války a následně sešrotováno
URL : https://www.valka.cz/SS-U-3-1935-t13696#532809Verze : 1
MOD
Zadaná objednávka: 02.02.1935
Kýl položený: 11.02.1935
Spustenie na vodu: 19.07.1935
Uvedenie do služby: 06.08.1935


august 1935 - jún 1940 U-Schule Flottille, Neustadt slúžila ako
Školská ponorka
Bojová ponorka - nasadená 04.09.1939 - 08.09.1939
13.09.1939 - 24.09.1939
27.09.1939 - 03.10.1939
16.03.1940 - 29.03.1940
12.04.1940 - 19.04.1940


júl 1940 - júl 1944 21. U-Flottille, Pillau slúžila ako
Školská ponorka


- 30.09.1939 potopila Dánsku loď Vendia o výtlaku 1,150 tón (35 míľ severovýchodne od HANSTHOLM)
- 30.09.1939 potopila Švédsku loď Gun o výtlaku 1,198 tón (30 míľ severovýchodne od HANSTHOLM s nákladom 50 tón munície)zdroj:
http://www.ubootwaffe.net/ops/boat.cgi?boat=3
URL : https://www.valka.cz/SS-U-3-1935-t13696#261409Verze : 0