Main Menu
User Menu

4. obrněná divize [1941-1946]

4th Armored Division

     
Název:
Name:
4. obrněná divize
Originální název:
Original Name:
4th Armored Division
Datum vzniku:
Raised/Formed:
15.04.1941
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
01.05.1946
Nástupce:
Successor:
1. konstabulární brigáda
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR

Velitel:
Commander:
DD.04.1941-DD.MM.RRRR Baird, Henry W. (Major General)
DD.05.1942-DD.MM.RRRR Wood, John S. (Major General)
DD.12.1944-DD.MM.RRRR Gaffey, Hugh J. (Major General)
DD.03.1945-DD.MM.RRRR Hoge, William M. (Major General)
DD.06.1945-DD.MM.RRRR Clarke, Bruce C. (Brigadier General)
DD.07.1945-DD.MM.RRRR Roberts, W. Lyn (Brigadier General)
DD.09.1945-DD.MM.RRRR Prickett, Fay B. (Major General)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR, ( )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
15.04.1941-01.01.1942 4. obrněná brigáda
01.01.1942-10.09.1943 35. obrněný pluk (lehký)
01.01.1942-10.09.1943 37. obrněný pluk (lehký)
01.01.1942-05.01.1942 80. obrněný pluk (střední)

Ručně vyplněné položky:
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
www.unithistories.com
www.history.army.mil
URL : https://www.valka.cz/4-obrnena-divize-1941-1946-t13630#423774Verze : 3
MOD
4. obrněná divize byla zřízena 15. dubna 1941. Jako základní kádr posloužila část příslušníků převedená z 1. obrněné divize. Na počátku roku 1944 byla divize přesunuta do Anglie, kde procházela výcvikem v rámci příprav na vylodění ve Francii.


Divize přistála 13. července 1944, tedy v D+37, na pláži Utah a do bojů se zapojila 17. července. Divize se podílela na operaci COBRA, během níž obsadila 28. července oblast města Coutances a poté se podílela na dobytí Avranches. Následně divize postupovala přes Rennes a Vannes do Nantes. Rcyhlý postup amerických tankových jednotek tak v polovině srpna odřízl Bretaň. Divize se pak stočila na východ a postupovala podél severního břehu řeky Loiry k hornímu toku řeky Seiny a dál na východ do Lotrinska. V září dorazila divize k řece Mosele, jíž překročila mezi jižně i severně od města Nancy, které tak obklíčila. Během uzavírání města do kleští divize osvobodila Lunéville. Němci se pokusili u Arracourtu obklíčení prolomit, ale byli tvrdě odraženi. Divize poté dostala čas k obnově sil. Do bojů se vrátila na počátku listopadu během útoku na okolí Viviers. Divize postoupila přes Dieuze k řece Sáře. Zde vybojovala předmostí, které pak rozšířila a zabrala Singling, Bining a Baerendorf.


Když Němci zaútočili v Ardenách, stočila se divize na severozápad a 18. prosince vyrazila do Belgie. U Bastogne zaútočila na německé jednotky, čímž ulehčila obklíčené 101. výsadkové divizi. Poté divize vyrazila přes Lucemburk k Trevíru, kde překročila řeku Moselu. Poté pokračovala k Wormsu. Zde v noci z 24. na 25. března překročila Rýn a stočila se na sever, aby následujícího dne překročila řeku Mohan u Hanau. Ani zde se ale dluoho nezdržela. Již 29. března obsadila Lauterbach a 1. dubna překročila u Creuzburgu řeku Werra. Do Gothy vjela 4. dubna a 12. dubna se dostala za řeku Sálu. Odtud pokračovala stále na východ, překročila československé hranice a postoupila až ke Strakonicím, respektive Písku.


Po skončení války se velitelství divize vrátilo do Spojených států k deaktivaci, ke které došlo v roce 1946. To se netýkalo velké části podřízených jednotek, neboť právě jednotky 4. obrněné divize posloužily jako základ pro vytvoření tří brigád vojenské policejní formace, která v okupovaném Německu udržovala veřejný pořádek (United States Constabulary).

Zdroje:
Zaloga, Steven J.: US Armored Divisions. The European Theater of Operations, 1944-1945, Osprey Publishing Ltd., Oxford 2004
en.wikipedia.org
en.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/4-obrnena-divize-1941-1946-t13630#501137Verze : 0
MOD
Připojené jednotky:
704th Tank Destroyer Battalion
489th Antiaircraft Artillery Battalion (samohyb.)


Bojové nasazení:
13.07.1944 - vylodění v Normandii, operace Cobra, Countances, Avranches
.....08.1944 - Bretaň, Vannes, Lorient, Nantes, Orléans, řeka Mása
.....09.1944 - řeka Mosela, Lunneville, Arracourt, Jouvelize, Coincourt
.....10.1944 - Chambrey, Xanrey
.....11.1944 - Fonteney, Rodalbe, řeka Saar, Romelfing, Baerendorf, Wolfskirchen
.....12.1944 - Binig, Ardeny, Bastogne, Chaumont, Bigonville, Lutrebois
.....01.1945 - Noville, Bourcy, Hosdorf
.....02.1945 - Oberweiss, Erdorf, Matzen, Fliessen
.....03.1945 - Bitburg, levý břeh Rýna, Worms, Hanau, řeka Mohan, Darmstadt
.....04.1945 - Gotha, Jena, řeka Mulda
.....05.1945 - JZ Čechy, Sušice, Strakonice, Horažd'ovice, Písek
URL : https://www.valka.cz/4-obrnena-divize-1941-1946-t13630#77272Verze : 0