Main Menu
User Menu

Maďarská vyznamenání - 2. sv. válka

Maďarská medaile Za statečnost byla založena již v roce 1922. Její vzhled napovídá, že admirál Horthy se nechal inspirovat slavnou rakouskou medailí Za statečnost, jejíž tradice sahá až k vládě císaře Josefa II.


Dne 14.04.1939 je medaile rozšířená na čtyři třídy, přesně podle vzoru rakousko-uherských medailí a jejich rozdělení po roce 1915. I tyto medaile se dělí na:


Zlatá medaile
Velká stříbrná medaile
Malá stříbrná medaile
Bronzová medaile


Tyto medaile tak, jako tomu bylo v bývalé císařské armádě jsou určeny k ocenění osobní statečnosti vojínů a poddůstojníků armády. Nasazení maďarské armády, boje na východní frontě, si vyžádalo ocenit a vyznamenat důstojníky armády, kteří sice mohli být dekorováni řády, ale ocenění osobní statečnosti důstojníka nejlépe vyjádřila právě zlatá medaile Za statečnost, tedy opět podobnost s medailí, kterou pro své důstojníky založil císař Karel I. v roce 1917 a kdy tato tradice v maďarské armádě i společnosti byla dostatečně známa a takto dekorovaný voják či důstojník byl ctěn a vážen. Není bez nadsázky, pokud přirovnáme Zlatou medailí Za statečnost k slavnému řádu „Pour le Mérité“ či s Rytířským křížem Železného kříže 1939.


V případě, že byla medaile udělená důstojníkovi na stuhu se upevňovala malá svatoštěpánská koruna s dvěmi zkříženými meči. (viz obrázek)



Popis medaile:
Na lícové straně je podobizna admirála Horthyho . Na zadní straně medaile je národní znak Maďarska, který je převýšen královskou korunou Sv. Štěpána. Státní znak je položen na dva zkřížené „nahé“ meče. Na spodní hraně medaile se nachází nápis:
VITEZ-SEGERT – ( Za statečnost.)


Počty udělených medailí:
Maďarská faleristická literatura uvádí tyto počty:


Zlatá medaile Za statečnost pro důstojníky byla udělena celkem 20 x


Zlatá medaile 39 ks
Velká stříbrná medaile 2500 ks
Malá stříbrná medaile 8500 ks
Bronzová medaile 35 000 ks


Soupis důstojníků dekorovaných zlatou medailí Za statečnost existuje, pro znalce maďarského jazyka není problém si tato jména vyhledat. Sběratelé militárii a památek z období 2.světové války v Maďarsku věnují právě této medailí velkou pozornost. Všechny originály jsou vzácné a drahé. Je celkem pochopitelné, že udělené originály se pečlivě uchovávali, na „věčnou památku“. Na uniformě vojáků byly nošeny především náhradní ražby,vyrobené z obecného kovu a postříbřené. Originální původní ražby jsou pečlivě ražené, značené a puncované. (viz obrázek.) Svým provedení jsou tyto medaile po stránce faleristické dokonalým oceněním statečnosti vojáka-občana Maďarského království v letech 1922-1945.


Poslední velitel maďarské armády Gustav Jány bojoval se svými vojáky především na území Maďarska. Vojáci statečně bránili svoji zemi před jednotkami Rudé armády. I v těchto bojích bylo uděleno větší množství medailí Za statečnost. Gustav Jány, nositel vysokých maďarských i spojeneckých vyznamenání (Rytířský kříž železného kříže 1939) byl v roce 1946 popraven. Jeho bojový druh Béla Miklos von Dalnoki se svým vojskem přeběhl k sovětům a později se stává šéfem provizorní vlády v Maďarsku. I toto je válečné realita, která nijak nesnižuje statečnost vojáků a důstojníků těchto maďarských generálů.


Literatura:


Bodrogi Péter-Molnár Józe-Zidler Sándor: Nagy Magyar Kitüntetésköbyv a magyar Allan rendjelei és Kitüntetései.Budapest 2005
KLIETMANN Kurt Georg. Pour le Mérité und Tapferkeitsmedaille. Berlin 1966


Upravil - 26.06.2009 - slimo


gramaticky opraveno 1.7.2009 Hanyz
URL : https://www.valka.cz/Madarska-vyznamenani-2-sv-valka-t13621#317463Verze : 0
Nástupnické státy bývalého Rakouska-Uherska ne zcela zatratily řády a vyznamenání udělované před rokem 1918. Zde u Maďarských medailí Za statečnost tak, jak jsme si ukázali, nikdo nemůže pochybovat o myšlence admirála Hortyho, který již v roce 1922 tuto medaili pro potřebu armády a policie založil s myšlenkou ocenit statečné občany země. Maďarům se podařilo čest a slávu, která patřila vojákům v zákopech roku 1914-18, vrátit v ideálu těchto medailí, které mohli vzácně obdržet i důstojníci armády.


Na obrázku vidíme jednu takovou originální medaili určenou pro maďarské důstojníky za osobní statečnost. Medaile je velmi pečlivě ražena, byla zlacena a je určena jako vysoká odměna Za statečnost. Na stuze je upevněna koruna Sv.Štěpána s meči.


Na dalším obrázku vidíme i to, jak si staří mobilizovaní vojáci vylepšovali stuhy svých medailí. Vzpomínka na Velkou válku byla stále živá.


Literatura je uvedena v úvodní části pojednání.


gramaticky opraveno 1.7.2009 Hanyz
URL : https://www.valka.cz/Madarska-vyznamenani-2-sv-valka-t13621#317916Verze : 0
Maďarsko a Vojenský řád Marie Terezie.


Je v povědomí zájemců o historii 2. světové války udělení tohoto řádu důstojníkovi Maďarské armády. Zde si dovolíme několik poznámek, ale posouzení zda jde o udělení v souladu se statutem řádu ponecháme bez komentáře.


V roce 1931 ukončila řádová kapitula svoji činnost. Poslední řádová promoce proběhla dne 31. října 1931 a bylo uděleno celkem šest křížů řádu Marie Terezie. Tuto situaci, tento stav, využil maďarský říšský správce Miklós Horthy de Nagybanya (1868-1957), který byl shodou okolností také rytířem řádu a rozhodl, že Vojenský řád Marie Terezie nezaniká (podobně jako řád Sv. Štěpána)


Admirál Horthy nařídil, aby funkce velmistra (suveréna) řádu byla spojená s úřadem říšského správce, tedy s jeho osobou. Samotný řád byl tedy 4. listopadu roku 1938 „obnoven“ a včleněn do soustavy Maďarských řádů a vyznamenání.


Jediným vyznamenaným tímto řádem byl generálmajor Kornel Oszlányi, velitel 9. “lehké“ divize (Kommandeur der 9. leichten Honvéd-Division), který dne 28. ledna 1944 obdržel rytířský kříž řádu Marie Terezie. Na obrázku vidíme generála s řádem Marie Terezie, ale i s celou jeho řádovou sponou. Mezi zajímavými řády lze rozpoznat Chorvatský řád koruny krále Zvonimira I. stupně s meči. Generál je nositelem:
Železného kříže II.třídy 1939
Železného kříže I. třídy 1939
Rytířský kříž Železného kříže neobdržel.
Na jeho řádové sponě však vidíme celou řadu medailí Signum Laudis, ale opět tak zvaná „velká“ Signum Laudis chybí. Je však nositelem Maďarského záslužného řádu a dalších řádů a vyznamenání, které jako vyšší důstojník mohl obdržet (viz obrázek).



Literatura:
KLIETMANN K.G. : Pour le Mérité unf Tapferkeitsmedaille. Berlin 1966
URL : https://www.valka.cz/Madarska-vyznamenani-2-sv-valka-t13621#318142Verze : 0